Suomi tarjoaa suojelua

Suomi tarjoaa suojelua ukrainalaisille sotaa tai vainoa pakeneville ihmisille ja perheille. Viranomaiset suhtautuvat joustavasti myös Venäjältä kauttakulussa poistuviin esimerkiksi EU- ja Schengen-maiden kansalaisiin, sekä muihin hädänalaisessa asemassa oleviin.

Rajavartiolaitos varmistaa rajaturvallisuuden kaikissa olosuhteissa

Rajavartiolaitos varmistaa rajaturvallisuuden kaikissa olosuhteissa. Seuraamme toimintaympäristöämme ja rajaturvallisuuteen vaikuttavia tilanteita huolellisesti yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Säätelemme valmiuttamme aina tilanteen mukaisesti ja olemme varautuneet häiriötilanteisiin. Toimimme ihmisten turvana kaikissa oloissa.

Rajavartiolaitos toimii aina perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.
 

EU- ja Schengen-alueen kautta saapuvien tulee ottaa omatoimisesti yhteyttä viranomaisiin

Schengen-maiden välisessä liikenteessä ei ole rajavalvontaa ja normaalit vapaan liikkuvuuden periaatteet ovat käytössä. 

Suomeen saapuvia kansainvälistä suojelua tarvitsevia suositellaan ottamaan yhteyttä viranomaisiin maahan saavuttaessa tai mahdollisimman nopeasti sen jälkeen. 

Maahanmuuttovirasto on ohjeistanut myös omasta näkökulmastaan sotaa tai vainoa pakenevia henkilöitä auttavia ihmisiä. Apua tarjoavia henkilöitä suositellaan tutustumaan maahanmuuttoviraston sivustoilta löytyviin ohjeistuksiin. 

Rajavartiolaitos ei ota kantaa kuljetusyhtiöiden ja liikenteenharjoittajien mahdollisiin matkustusasiakirja-vaatimuksiin. Ukrainan Suomen suurlähetystö avustaa myös maahan saapuvia ihmisiä tarvittaessa. 

Ulkorajan kautta saapuvilta ihmisiltä edellytetään voimassa olevaa matkustusasiakirjaa. Myös viisumia edellytetään niiltä, joiden kansalaisuus sellaista edellyttää. Viisumin myöntäminen rajalla tulee kyseeseen vain välttämättömissä yksittäistapauksissa.

Rajavartiolaitos vastaa rajatarkastuksista Suomen ulkorajoilla. Rajavartiolaitos myös ottaa vastaan turvapaikkahakemukset Suomen ulkorajoilla.

Tietoa ukrainalaisten oleskelusta tai turvapaikan hakemisesta Suomessa

Maahanmuuttoviraston toimintaohjeita Ukrainasta saapuville

Tietoa Poliisin ulkomaalaisvalvonnasta. Poliisin tehtävänä on turvapaikanhakijoiden turvapaikkahakemusten vastaanottaminen ja hakijoiden rekisteröiminen sisärajoilla.

Sisäministeriön tiedote avun tarjoamisesta ukrainalaisille

Sisäministeriön tiedote Ukrainan tilanteeseen liittyvistä viranomaisvastuista

Tietoa ulkomaalaisille työntekijöille Suomessa työskentelyn perusperiaatteista (Työ- ja elinkeinoministeriö)

Ulkomaalaisena työntekijänä Suomessa (Työsuojeluhallinto)

Suomeksi

Ukrainaksi

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä

Ohjeet lemmikkien maahantuloon ja eristämiseen Suomeen saapumisen jälkeen. Tiedote on saatavilla myös ukrainaksi.