Rajavartiolaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Rajavartiolaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2021−2022 on laadittu yhteistyössä henkilöstöstä nimetyn työryhmän kanssa. Suunnitelmassa korostuu erityisesti ihmisten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus osana Rajavartiolaitoksen toimintaa.

Rajavartiolaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2021−2022 (pdf).