Rajavartiolaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021-2022

Rajavartiolaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2021-2022 on laadittu yhteistyössä henkilöstöstä nimetyn työryhmän kanssa. Suunnitelmassa korostuu erityisesti ihmisten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus osana Rajavartiolaitoksen toimintaa.