Rajavartiolaitoksen tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työnantajana sekä sisäisen turvallisuuden toimijana yhteiskunnassa.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on jatkuvaa työtä. Se edellyttää konkreettisia toimenpiteitä sekä näiden toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia ja tarkastamista. Rajavartiolaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on varmistaa koko organisaation ymmärrys ja osaaminen viraston oman henkilöstön ja asiakkaiden tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta.

Edellisen suunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden arvioinnin perusteella voidaan sanoa, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä on tapahtunut selkeää myönteistä kehitystä. Työyksikköjen ilmapiiri, etenkin keskustelun avoimuus, on parantunut. Henkilöstöllämme on suuri halu ja tarve kehittää osaamistaan.

Rajavartiolaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa esitetään kaudelle 2024–2025 Rajavartiolaitoksen toimenpiteet, joiden avulla edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä tunnistetaan näiden toteutumisen esteitä:

  • Viestitään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista suunnitelmallisesti
  • Jatketaan sotilasvirkojen sukupuolijakauman tasapainottamista
  • Otetaan huomioon kielilain ja saavutettavuuden vaatimukset
  • Häirintää, syrjintää ja epäasiallista kohtelua koskeva koulutus sisällytetään perehdytykseen
  • Seurataan rajanylittäjille ja rajaseuduilla asuville henkilöille toteutettavia kyselyitä myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteen arvioinnissa
  • Selvitetään anonyymin rekrytoinnin mahdollisuudet ja edellytykset tarjota työllistymismahdollisuuksia osatyökykyisille
  • Arvioidaan ulkomaalaisvalvonnan ohjeiden ja koulutuksen sisältö 
  • Mahdollistetaan naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaminen myös Lapin rajavartiostossa
  • Osallistutaan Puolustusvoimien yleisen palvelusohjeen päivitystyöhön.

Lue aiheesta tarkemmin: Rajavartiolaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2024‒2025