Rajavartiolaitos on sitoutunut vastustamaan korruptiota ja edistämään toiminnassaan avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Rajavartiolaitos vakuuttaa, että 

  • johtomme on sitoutunut vastustamaan korruptiota
  • Rajavartiolaitos ei hyväksy minkäänlaista korruptiota työntekijöiltään eikä yhteistyökumppaneiltaan ja 
  • Rajavartiolaitos ohjeistaa työntekijöitä toimimaan oikein riskitilanteissa ja ilmoittamaan epäilyttävästä toiminnasta. 

Korruption torjumiseksi Rajavartiolaitos huomioi myös sisäisessä valvonnassaan erilaiset korruption riskit.

Rajavartiolaitoksen vuonna 2020 vahvistetut eettiset säännöt ja niiden noudattaminen luovat pohjan korruptionvastaiselle toiminnalle Rajavartiolaitoksessa. Tavoitteenamme on, että jokainen Rajavartiolaitoksen työntekijä

  • tietää korruptionvastaisen toimenpideohjelman voimaantulosta ja ymmärtää sen tavoitteet
  • tuntee korruption käsitteenä ja keskeiset toimenpiteet korruption torjumiseksi
  • tietää miten toimia, jos hän kohtaa tai havaitsee lahjontayrityksiä tai pyrkimyksiä vaikuttaa epäasiallisesti päätöksentekoon tai viranomaisprosessiin
  • tunnistaa omat mahdolliset eturistiriitatilanteensa. 

Korruptionvastainen toimintaohjelmamme on hyväksytty 13.10.2023. Se sisältää tarkemman kuvauksen toimenpiteistämme korruption torjumiseksi sekä niiden seurannasta. Tutustu ohjelmaan:

Toimenpideohjelma korruptionvastaisen toiminnan kehittämiseksi Rajavartiolaitoksessa vuosina 2023–2025 (pdf)

Lue lisää korruptiontorjunnasta oikeusministeriön verkkosivuilta sekä korruptiontorjunta.fi-sivustolta.