Näin haet tutkimuslupaa

Sinun tulee hakea tutkimuslupa esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • kysely- ja haastattelututkimukset
 • tietoaineistojen hakeminen Rajavartiolaitoksen toimenpitein
 • ei-julkisen materiaalin luovuttaminen tutkijan käyttöön

Tutkimuslupahakemus on vapaamuotoinen. Siihen pitää kuitenkin sisällyttää vähintään seuraavat tiedot: 

 • hakijan nimi ja yhteystiedot
 • organisaatio, jolle tutkimus tehdään
 • tutkimuksen aihe
 • tutkimuskysymys/-kysymykset
 • tutkimusmenetelmä(t)
 • tutkimuksen tekijä(t)
 • tutkimuksen vastuuhenkilö yhteystietoineen
 • tutkimuksen aikataulu
 • tuen tarve Rajavartiolaitokselta
 • tietoturvasta huolehtiminen (aineiston käsittely).

Voit hyödyntää hakemuksen teossa tutkimuslupahakemuksen mallipohjaa: Tutkimuslupahakemuksen mallipohja (pdf).

Toimita tutkimuslupahakemus tutkimuspäällikölle Raja- ja merivartiokoulun tutkimuksen virkapostiosoitteeseen tutkimus.rmvk(at)raja.fi.

Tutkimusluvan myöntää Raja- ja merivartiokoulun johtaja kirjallisesta hakemuksesta Rajavartiolaitoksen tutkimuspäällikön esityksestä.

Lisätietoja tutkimusluvista:

tutkimus.rmvk(at)raja.fi.