Löydät tältä sivulta Rajavartiolaitoksen voimassaolevat tarkentavat virkaehtosopimusasiakirjat liitteineen. 

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman Rajavartiolaitoksen esikunnan lupaa.

Palkkausjärjestelmä

Tarkentava virkaehtosopimus, jonka perusteella määräytyvät Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevan henkilöstön palkkaus, palkanosat ja niiden muutokset sekä tehtävien vaativuuden ja suorituksen arviointimenettely.

Sopijaosapuolet: Rajavartiolaitoksen esikunta, Ammattiliitto Pro ry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry.

Työaika

Tarkentava virkaehtosopimus, jonka perusteella määräytyvät Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevan henkilöstön työaikamuodot, säännöllinen työaika, lepoajat, tasoitusvapaajärjestelmä ja erilaiset työaikaperusteiset korvaukset. 

Sopijaosapuolet: Rajavartiolaitoksen esikunta, Ammattiliitto Pro ry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry.

Muutto- ja siirtokustannukset

Tarkentava virkaehtosopimus, jonka perusteella määräytyvät Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevan henkilöstön siirtoihin perustuvat muutto- ja siirtokustannusten korvaukset.

Tarkentava virkaehtosopimus Rajavartiolaitoksen virkamiesten muutto- ja siirtokustannusten korvaamisesta (pdf)

Sopijaosapuolet: Rajavartiolaitoksen esikunta, Ammattiliitto Pro ry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry.

Lomaraha

Tarkentava virkaehtosopimus lomarahan maksuajankohdasta (pdf)

Sopijaosapuolet: Rajavartiolaitoksen esikunta, Ammattiliitto Pro ry, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry.

Luottamusmiesjärjestelmä

Tarkentava virkaehtosopimus luottamusmiestoiminnan järjestämisestä Rajavartiolaitoksessa (pdf)

Sopijaosapuolet: Rajavartiolaitoksen esikunta, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Päällystöliitto ry, Rajaturvallisuusunioni RTU ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry, Suomen konepäällystöliitto ry.

Keskustason virka- ja työehtosopimukset

Virka- ja työehdot (valtiovarainministeriön verkkosivut)