Rajavartiolaitoksen pöytätandardi, jossa on karhunpää vihreällä ja oranssilla pohjalla.

Killat ja perinneyhdistys

Killat tukevat Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköiden museo- ja perinnetoimintaa. Kiltojen toiminta on keskittynyt pääsääntöisesti viime sotien aikaisiin tapahtumiin ja niiden perinteiden vaalimiseen. Killat ovat yhdistyksiä, joiden perustajina ovat yleensä toimineet Rajavartiolaitoksen palveluksesta eläkkeelle jääneet henkilöt, reserviläiset tai joissakin tapauksissa myös Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevat henkilöt. 
 

Killat tekevät yhteistyötä Rajavartiolaitoksen kanssa

Useassa killassa Rajavartiolaitoksen hallintoyksikön edustaja toimii killan hallituksen jäsenenä. Lähes kaikki alueelliset killat kuuluvat jäseninä Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistykseen.

Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköiden toimintaa tukevat seuraavat killat (yhteistyötaho suluissa):

 • Helsingin rajamieskilta ry (Rajavartiolaitoksen esikunta)
 • Länsi-Uudenmaan Rajamieskilta ry (Rajavartiolaitoksen esikunta)
 • Tampereen seudun Rajamieskilta ry (Rajavartiolaitoksen esikunta)
 • Kaakkois-Suomen Rajamieskilta ry (Kaakkois-Suomen rajavartiosto sekä Raja- ja merivartiokoulu)
 • Pohjois-Karjalan Rajamieskilta ry alaosastoineen (Pohjois-Karjalan rajavartiosto)
 • Kainuun Rajavartioston kilta ry (Kainuun rajavartiosto)
 • Lapin Rajavartioston kilta ry (Lapin rajavartiosto)
 • Suomenlahden Merivartiokilta ry (Suomenlahden merivartiosto)
 • Saaristomeren Merivartioston Kilta ry (Länsi-Suomen merivartiosto)
 • Pohjanlahden Merivartiokilta ry (Länsi-Suomen merivartiosto)
 • Satakunnan Rajamieskilta (Länsi-Suomen merivartiosto)
 •  Rajan Ilmakilta ry (Vartiolentolaivue)
 • Erikoisrajajääkärikilta ry (Raja- ja merivartiokoulu)

Perinneyhdistys

Perinnetoimintaa toteuttaa kiltojen lisäksi Raja- ja merivartiojoukkojen perinneyhdistys. 
Vuonna 2010 perustettuun Raja- ja merivartiojoukkojen perinneyhdistykseen kuuluu 14 rajamieshenkistä kiltaa. Jäsenkiltojensa kautta yhdistykseen kuuluu lähes 2000 henkilöjäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii eversti evp Martti Kukkonen.

Lue lisätietoa yhdistyksestä: perinneyhdistys