Killat tekevät yhteistyötä Rajavartiolaitoksen kanssa

Useassa killassa Rajavartiolaitoksen hallintoyksikön edustaja toimii killan hallituksen jäsenenä. Lähes kaikki alueelliset killat kuuluvat jäseninä Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistykseen.

Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköiden toimintaa tukevat seuraavat killat (yhteistyötaho suluissa):

 • Helsingin rajamieskilta ry (Rajavartiolaitoksen esikunta)
 • Länsi-Uudenmaan Rajamieskilta ry (Rajavartiolaitoksen esikunta)
 • Tampereen Seudun Raja- ja Merivartiokilta (Rajavartiolaitoksen esikunta)
 • Kaakkois-Suomen Rajamieskilta ry (Kaakkois-Suomen rajavartiosto sekä Raja- ja merivartiokoulu)
 • Pohjois-Karjalan Rajamieskilta ry alaosastoineen (Pohjois-Karjalan rajavartiosto)
 • Kainuun Rajavartioston kilta ry (Kainuun rajavartiosto)
 • Lapin Rajavartioston kilta ry (Lapin rajavartiosto)
 • Suomenlahden Merivartiokilta ry (Suomenlahden merivartiosto)
 • Saaristomeren Merivartioston Kilta ry (Länsi-Suomen merivartiosto)
 • Pohjanlahden Merivartiokilta ry (Länsi-Suomen merivartiosto)
 • Satakunnan Rajamieskilta (Länsi-Suomen merivartiosto)
 • Rajan Ilmakilta ry (Vartiolentolaivue)
 • Erikoisrajajääkärikilta ry (Raja- ja merivartiokoulu)

Perinneyhdistys

Perinnetoimintaa toteuttaa kiltojen lisäksi Raja- ja merivartiojoukkojen perinneyhdistys. 
Vuonna 2010 perustettuun Raja- ja merivartiojoukkojen perinneyhdistykseen kuuluu 14 rajamieshenkistä kiltaa. Jäsenkiltojensa kautta yhdistykseen kuuluu lähes 2000 henkilöjäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii eversti evp Tero Kaakinen.

Lue lisätietoa yhdistyksestä: rajaperinneyhdistys.fi.