Vartiolaiva 2025 -hanke

Rajavartiolaitos suunnittelee kolmen vanhentuneen vartiolaivan korvaamista kahdella nykyaikaisella monitoimialuksella vuoteen 2025 mennessä. Alusten uusiminen on tarpeen, jotta pystymme täyttämään tehtävämme, ja toimimaan entistä paremmin turvana Suomen merillä. Laivoillamme tuetaan myös monien muiden viranomaisten tärkeää työtä merellä ja saaristossa. Ne ovat Suomen viranomaisten keskeinen työkalu avomerellä.

Rajavartiolaitos on aina läsnä merellä, turvaa tuomassa. Laivojemme on kyettävä vastaamaan joustavasti ja tehokkaasti tilanteeseen kuin tilanteeseen. Tämän takia käytämme monitoimialuksia, joista löytyy kyky niin rajavalvontaan, meripelastukseen, massaevakuointeihin, ympäristövahinkojen torjuntaan, kansainvälisiin operaatioihin, Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan sekä turvaamiseen kuin erinäisten vaarallisten erityistilanteidenkin hoitoon. Tämä on käytännöllinen, kustannustehokas, ja toimiva ratkaisu.

Alukset rakennetaan Suomessa Meyer Turun telakalla. Valmistuksessa hyödynnetään lukuisten kotimaisten yritysten parasta huippuosaamista. Haluamme olla edelläkävijöitä ympäristöystävällisten ratkaisujen käytössä viranomaisaluksissa, joten myös uudet laivamme tulevat olemaan vähäpäästöisiä. 

Olemme aina osanneet tunnistaa tulevaisuuden haasteet, ja ottaa käyttöön oikeat välineet niiden päihittämiseksi. Merivartiointia on tehty itsenäisessä Suomessa 90 vuotta. Tuona aikana Itämeren turvallisuusympäristö on ollut jatkuvassa muutoksessa. Nyt tarvitaan jälleen uusia ratkaisuja. Olemme arvioineet vaihtoehdot tarkkaan, ja todenneet, ettei pelkkä ikääntyneen laivakalustomme päivittäminen enää riitä.

Itämeri on monella tapaa vaativa ja vaikeakulkuinen toimintaympäristö. Se on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista, ja läheltä-piti -tilanteita tapahtuu. Tarvitaan nopeaa toimintakykyä ja jatkuvaa valmiutta, jotta merellä liikkuvat ihmiset, omaisuus ja luonto saadaan pidettyä turvassa.

  • Uusilla aluksilla kyetään vastaamaan mitä moninaisimpiin onnettomuustilanteisiin merellä Kykenemme hoitamaan vaativatkin meripelastus- ja massaevakuointitehtävät monitoimialuksilla kaikissa olosuhteissa. Suuren koon ja monipuolisten ominaisuuksien ansiosta uudet alukset toimivat tukikohtina, joilta käsin veneet, helikopterit, pintapelastajat, sukeltajat ja pelastustoimen ammattilaiset voivat tehdä työtään.
  • Itämeri on poikkeuksellisen haavoittuvainen ympäristöonnettomuuksille. Suomen saaristot ja rannikot ovat luontoarvoiltaan korvaamattomat. Mikäli mereen pääsee alusonnettomuuden seurauksena suuri määrä öljyä tai kemikaaleja, tuhot voivat olla peruuttamattomat. Ainoastaan nopealla merellisellä torjuntakyvyllä kyetään estämään rantojemme tärveltyminen. Uudet monitoimialukset kasvattavat tätä kykyä ratkaisevasti, sillä alukset on varustettu huippuluokan öljy- ja kemikaalitorjunnan järjestelmillä.
  • Tehokkailla ja uudenaikaisilla aluksilla voidaan entistä paremmin taata rajojemme turvallisuus ja varmistaa, että vaarallisetkin erityistilanteet kyetään hoitamaan tehokkaasti myös merellä. Itämerellä kulkee suuri määrä matkustajaliikennettä ja valtaosa kaikesta elintärkeästä tavaraliikenteestä. Eri turvallisuusviranomaisten yksiköt voivat nopeasti ja vaivattomasti käyttää laivoja tehtäviensä suorittamiseen merellä.

Rajavartiolaitos on saanut eduskunnalta tilausvaltuudet kahden laivan hankinnalle. 

Rajavartiolaitos järjesti kevään 2021 aikana tarjouskilpailun, jonka voitti Meyer Turku Oy. Tarjouskilpailun voittaja valittiin ennalta määritettyjen vertailukriteerien mukaisesti. Aiesopimus solmittiin 16.8.2021 ja syksyllä käytävien sopimusneuvottelujen päätteeksi tavoitteena on solmia lopullinen laivanrakennussopimus kuluvan vuoden loppuun mennessä.