Vartiolaiva 2025 -hanke

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut perusteellisesti. Rajavartiolaitoksen toimintaympäristön riskit ovat kasvaneet. Rajavartiolaitos varautuu hallitsemaan rajaturvallisuuden häiriötilanteet ja merelliset onnettomuudet sekä valvoo Suomen alueellista koskemattomuutta.

Rajavartiolaitos on arvioinut, että pelkkä ikääntyneen laivakaluston päivittäminen ei enää riitä, vaan vanhaa kalustoa on korvattava uudella monitoimisella kalustolla. Rajavartiolaitos korvaa kolme vanhentunutta ulkovartiolaivaa kahdella uudella Turva-luokan ulkovartiolaivalla. Uusien alusten myötä kyvykkyydet saadaan nostettua Rajavartiolaitoksen tehtävien ja toimintaympäristön edellyttämälle tasolle. Laivoillamme tuetaan myös monien muiden viranomaisten tärkeää työtä merellä ja saaristossa. 

Yhdellä maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista tarvitaan nopeaa toimintakykyä ja jatkuvaa valmiutta, jotta ihmiset, omaisuus ja luonto saadaan pidettyä turvassa. Tehokkailla ja uudenaikaisilla aluksilla voidaan entistä paremmin taata rajojemme turvallisuus ja varmistaa, että vaarallisetkin erityistilanteet kyetään hoitamaan tehokkaasti.

Itämeri on poikkeuksellisen haavoittuvainen ympäristöonnettomuuksille. Suomen saaristot ja rannikot ovat luontoarvoiltaan korvaamattomat. Mikäli mereen pääsee alusonnettomuuden seurauksena suuri määrä öljyä tai kemikaaleja, tuhot voivat olla peruuttamattomat. Ainoastaan nopealla merellisellä torjuntakyvyllä kyetään estämään rantojemme pilaantuminen. Uudet monitoimialukset on varustettu huippuluokan öljy- ja kemikaalitorjunnan järjestelmillä sekä suurella keräyskapasiteetilla.

Uudet vartiolaivamme ovat monitoimialuksia, joista löytyy kyky niin rajavalvontaan, meripelastukseen, Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan sekä turvaamiseen, massaevakuointeihin, ympäristövahinkojen torjuntaan, kansainvälisiin operaatioihin kuin erinäisten vaarallisten erityistilanteidenkin hoitoon. Alukset toimivat tukikohtina veneille, helikoptereille, pintapelastajille ja sukeltajille sekä tarvittaessa muille turvallisuusviranomaisille yhteisoperaatioissa. Laivoista suunnitellaan vähäpäästöisiä ja energiatehokkaita.  Monitoimialukset ovat käytännöllinen, toimiva ja kustannustehokas ratkaisu.

Rajavartiolaitos järjesti keväällä 2021 tarjouskilpailun, jonka voitti Meyer Turku Oy. Laivojen suunnittelu aloitettiin jo vuonna 2020 ja sopimus rakentamisesta solmittiin vuoden 2022 kesäkuussa. Eduskunta on myöntänyt laivojen hankintaan 448 miljoonan euron tilausvaltuuden. Hankintaan tullaan hakemaan rahoitusta myös EU:n rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusinstrumentista.

Uusien laivojen rakentaminen on nyt aloitettu ja ensimmäisen laivan on määrä valmistua vuonna 2025. Toinen laivoista valmistuu vuosi tämän jälkeen eli vuoden 2026 aikana. Uudet laivat tulevat olemaan käytössä 2050-luvulle saakka.