Kuulutukset ja yleistiedoksiannot julkaistaan Rajavartiolaitoksen verkkosivustolla. 

Tarpeen vaatiessa tai mikäli hallintolaki tai muu lainsäädäntö sitä edellyttää, yleistiedoksianto tai kuulutus julkaistaan myös sanomalehdessä tai muulla tavalla. Kuulutukset ja yleistiedoksiannot ovat nähtävillä rajoitetun ajan.

Kuulutukset

 

 

Yleistiedoksiannot

29.10.2021 Suomenlahden merivartiosto:

Yleistiedoksianto: RAMADHAN Hawre Zrar 

9.9.2021 Kaakkois-Suomen rajavartiosto:

Yleistiedoksianto maanomistajien kuulemisesta rajavyöhykkeen takarajan siirtämisestä