Kuulutukset ja yleistiedoksiannot julkaistaan Rajavartiolaitoksen verkkosivustolla. 

Tarpeen vaatiessa tai mikäli hallintolaki tai muu lainsäädäntö sitä edellyttää, yleistiedoksianto tai kuulutus julkaistaan myös sanomalehdessä tai muulla tavalla. Kuulutukset ja yleistiedoksiannot ovat nähtävillä rajoitetun ajan.