Kaakkois-Suomen rajavartioston alueella sijaitsevat itärajan kolme suurinta kansainvälistä rajanylityspaikkaa: Nuijamaa, Vaalimaa ja Imatra. Lisäksi Vainikkalassa on ainut Suomen ja Venäjän välinen henkilöliikenteen rautatierajanylityspaikka ja Parikkalassa tilapäinen rajanylityspaikka. Kaakkois-Suomen rajavartiosto vastaa rajatarkastuksista myös Saimaan kanavan osalta Nuijamaan ja Lappeenrannan satamissa sekä alueensa lentokentillä. 

Rajavartioston toiminnan painopiste on kansainvälisillä rajanylityspaikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Kaikkien matkustajien maahantulo- ja maastapoistumisedellytykset tarkastetaan, ja rajatarkastuksilla pyritään laittoman maahantulon ehkäisyyn. 

Rajanylityspaikkojen välinen maastoraja valvotaan rajapartioilla, joilla on apunaan rajakoiria varsinkin sulan maan aikana. Osa maastorajasta on teknisesti valvottua. 

Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunnan kokoonpano ja yhteystiedot

Esikunnan tehtävänä on avustaa komentajaa vartioston johtamisessa ja hallinnossa, huolehtia päätösten mukaisesta suunnittelusta ja käskytyksestä sekä valvoa ja tukea yksiköitä niille asetettujen tehtävien täyttämisessä.

Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunta sijaitsee Immolassa Imatran pohjoisosassa. Alueella toimii myös Raja- ja merivartiokoulu ja Rajavartiolaitoksen esikunnan palvelualueen henkilöstöä.

Yhteystiedot

Komentaja
Eversti Mika Rytkönen 

Apulaiskomentaja
Everstiluutnantti Jukka Lukkari

Rajatoimisto
Majuri Jouni Lahtinen

Henkilöstötoimisto
Majuri Heikki Kammonen

Viestintä
Viestintäsihteeri Enni Matikainen
info.southeast.border(a)raja.fi
p. 0295 422 060

Osoite: Niskapietiläntie 32 E, 55910 Imatra
Puhelin: 0295 422 000
Telekopio: 0295 411 507
e-mail: kaakkoissuomenrajavartiosto(at)raja.fi
Johtokeskus 24/7 puh. 0295 422 012 (kiireelliset yhteydenotot ja havainnot rajaseudulta)

Tarkista Rajavartiolaitoksen laskutusosoite.