Inom Sydöstra Finlands gränsbevakningssektions område ligger de tre största internationella gränsövergångsställena vid östgränsen: Nuijamaa, Vaalimaa och Imatra. I Vainikkala finns dessutom det enda gränsövergångsstället för persontrafik på järnväg mellan Finland och Ryssland och i Parikkala finns ett tillfälligt gränsövergångsställe. Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion ansvarar för gränskontrollerna även vid Saima kanal i Nuijamaa och Villmanstrand hamnar samt på flygplatserna i sitt område.

Gränsbevakningssektionens verksamhet prioriterar internationella gränsövergångsställen och deras omedelbara närhet. Alla resenärers förutsättningar för inresa och utresa granskas och gränskontrollernas syfte är att förebygga olaglig inresa.

Terränggränsen mellan gränsövergångsställena övervakas av gränspatruller som får stöd av gränshundar, i synnerhet under den snöfria tiden. Utmed en del av terränggränsen används teknisk övervakning.

Sammansättningen av staben för Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion

Staben har till uppgift att bistå kommendören i ledningen och förvaltningen av bevakningssektionen, sköta planeringen och utfärdandet av order enligt fattade beslut samt övervaka och stödja enheterna i fullgörandet av deras uppgifter.

Staben för Sydöstra Finlands gränsbevakningsstation finns i Immola i norra delen av Imatra. I området finns också Gräns- och sjöbevakningsskolan samt serviceområdets personal vid staben för Gränsbevakningsväsendet.

Kontaktuppgifter

Kommendör
Överste Mika Rytkönen

Biträdande kommendör 
Överstelöjtnant Heikki Ahtiainen

Gränsbyrån 
Major Samuel Siljanen

Personalbyrån 
Major Jani Miettinen

Kommunikation 
info.southeast.border(a)raja.fi 
tfn 0295 422 060 

Adress: Niskapietiläntie 32 E, 55910 Imatra 
Telefon: 0295 422 000 
Fax: 0295 411 507 
e-post: kaakkoissuomenrajavartiosto(at)raja.fi 
Ledningscentralen 24/7, tfn 0295 422 012 (brådskande kontakter och observationer från gränsregionen)

Faktureringsadress