Hyppää sisältöön

Rajavartiolaitos hankkii kaksi uutta monitoimista ulkovartiolaivaa

Julkaisuajankohta 29.6.2022 13.26
Tiedote

Rajavartiolaitoksen päätehtäviä ovat rajaturvallisuuden ja merellisen turvallisuuden ylläpitäminen sekä sotilaallinen maanpuolustus.

Suomen merellinen toimintaympäristö on haastava. Varsin suppeiden merialueiden liikenne on hyvin vilkas ja monipuolinen. Suuronnettomuuksien läheltä piti -tilanteita on säännöllisesti. Turvallisuusympäristössä tapahtunut perusteellinen ja pitkäaikainen muutos lisää rajaturvallisuuden häiriötilanteiden ja vakavien onnettomuuksien riskejä merellä.

Rajavartiolaitoksen suorituskyky avomerellä perustuu merkittäviltä osin monitoimisten ulkovartiolaivojen jatkuvaan operointiin ja valmiuteen. Ulkovartiolaivat ovat merellä noin 330 vuorokautta vuodessa.

Rajavartiolaitoksella on käytössään kolme ulkovartiolaivaa, joista 2014 käyttöönotettu vartiolaiva Turva on ajanmukainen. Vartiolaivat Tursas ja Uisko ovat elinkaarensa päätepisteessä.

Rajavartiolaitoksessa on vuodesta 2019 alkaen ollut käynnissä Vartiolaiva 2025 -hanke. Hankkeella korvataan vanhentuneet ulkovartiolaivat kahdella Turva-luokan ulkovartiolaivalla. Uudet laivat tulevat olemaan käytössä 2050-luvulle saakka.

Rajavartiolaitos valitsi 2021 järjestetyssä tarjouskilpailussa toimittajaksi Meyer Turku Oy:n. Osapuolet allekirjoittivat laivanrakennussopimuksen tänään 29.6.2022 Helsingissä. Uusien laivojen perussuunnittelu alkaa välittömästi. Ensimmäinen laiva valmistuu vuonna 2025 ja toinen vuonna 2026.

Uusien suorituskykyisten laivojen käyttöönotto parantaa merkittävällä tavalla Suomen merellistä turvallisuutta. Alusten valvonta- ja vaikuttamiskykyä parannetaan muuttuneen turvallisuustilanteen vaatimusten mukaisesti. Tilannekuvatietojen vaihto Puolustusvoimien kanssa on saumatonta. Ihmisten massaevakuoinnin kyky kasvaa. Vakavien ympäristöonnettomuuksien hallinnan valmius on kaikilla aluksilla välitön ja öljynkeräyskapasiteetti noin kaksinkertaistuu nykyisestä. Laivoista suunnitellaan vähäpäästöisiä ja energiatehokkaita. Koneratkaisu on moderni dualfuelhybridi.

Eduskunta on myöntänyt laivojen hankintaan 448 milj. euron tilausvaltuuden. Hankintaan tullaan hakemaan rahoitusta myös EU:n rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusinstrumentista. 

Päätehtävät

 • Rajojen valvonta
 • Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen
 • Meripelastus
 • Ympäristövahinkojen torjunta

Muut tehtävät

 • Sotilaallinen maanpuolustus
 • Merellisten erityistilanteiden johtoalus
 • Vesiliikenteen valvonta
 • Merellisten kohteiden valvonta

Suorituskykyjä

 • monipuoliset valvontasensorit
 • kybersuoja
 • voimankäyttökyky
 • tilannekuvan vaihto Puolustusvoimien kanssa
 • maanpuolustustehtävät
 • helikopteritukeutuminen
 • RPAS-toiminta
 • monipuolinen venekalusto
 • massaevakuointikyky
 • öljykeräyskapasiteetti 1 180 m3
 • kemikaalintorjunta
 • laivapalojen sammutus
 • jäissäkulkukyky
 • hätähinauskyky
 • hybridikoneisto
 • osastoitu kaksoisrunko

Päämitat

 • Pituus 98 m
 • Leveys 17,6 m
 • Syväys 5,1 m
 • Koneteho 12 MW
   
Raja - tiedote Rajavartiolaitos Vartiolaiva 2025 -hanke