På webbplatsen Raja.fi används kakor och tillägg som förbättrar användarupplevelsen. En del är nödvändiga för att tjänsten ska fungera och de aktiveras automatiskt. 

Webbplatsen har en banner för kakor. När du besöker webbplatsen kan du antingen tillåta eller inte tillåta icke-nödvändiga kakor och tillägg. Om du inte tillåter kakor installeras inte några icke-nödvändiga kakor eller tillägg.

Du kan ändra ditt val.

Kakor

Kakor (cookies) är textfiler som webbläsaren sparar på din enhet. På webbplatsen används kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera samt kakor för besökaruppföljning och kvalitetskontroll. Dessutom använder vi webbläsarens lokala lagringsutrymme (local storage) för att spara koder. I den här texten hänvisar vi också till sådan teknologi när vi talar om kakor.

Med de nödvändiga kakorna kan du bland annat spara dina val, såsom språkval, när du förflyttar dig från en sida till en annan på webbplatsen. Med hjälp av nödvändiga kakor säkerställs webbplatsens tekniska funktion och de används inte för andra ändamål. Webbplatsen Raja.fi använder alltid en skyddad förbindelse (https).

Med hjälp av kakor för besökaruppföljning och kvalitetskontroll (icke-nödvändiga) utvecklar vi webbplatsen och säkerställer dess användbarhet. Vi hoppas att du också godkänner icke-nödvändiga cookies. Den insamlade informationen används inte för marknadsföring och spårningsinformationen lämnas inte ut utanför Inrikesministeriets förvaltningsområde. Ämbetsverk inom Inrikesministeriets förvaltningsområde kan utnyttja varandras spårningsinformation för att utveckla webbkommunikationen.

Tjänsteleverantörer är Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori och dess avtalsparter.

Nödvändiga kakor

COOKIE_SUPPORT
Publiceringssystemets kaka sparar information om att kakor tillåts i webbläsarens inställningar. Kakan gäller i ett år.

GUEST_LANGUAGE_ID
Publiceringssystemets kaka sparar information om ditt språkval och minns den vid nästa besök på webbplatsen. Kakan gäller i ett år.

JSESSIONID
Publiceringssystemets kaka berättar om din aktivitet på webbplatsen och förmedlar information om antalet aktiva användare på webbplatsen till systemet. Kakan gäller under besöket på webbplatsen.

LFR_SESSION_STATE_10161
Publiceringssystemets kaka sparar en tidsstämpel för ditt besök och säkerställer att ditt besök kan fortsätta. Kakan gäller i ett år.

AWSALB, AWSALBCORS
Kakorna i servermiljön förbättrar användarupplevelsen genom att jämna ut servrarnas belastning och säkerställer att ditt besök kan fortsätta. Den senare kakan säkerställer att webbplatsen fungerar med de nyaste webbläsarversionerna. Kakorna gäller i en vecka.

YJA_COOKIE_ACCEPTANCE
Webbplatsens kaka sparar information om godkännande eller förbud av kakor i webbläsaren. Kakan gäller i ett år.

Icke-nödvändiga kakor, dvs. kakor för webbanalys och kvalitetskontroll

Om du godkänner användning av kakor samlar tjänsten Siteimprove, som används på webbplatsen raja.fi, in allmänna statistikuppgifter som används för att utveckla och övervaka kvaliteten på webbtjänsten.

Sådana uppgifter är till exempel 

  • Via vilken sida besökaren kom till webbplatsen
  • Nedladdade sidor
  • Tidpunkt för sidladdningar
  • Webbläsare och operativsystem
  • Besökarens internetleverantör.

Besökaruppföljning

Syftet med besökaruppföljningen är inte att identifiera enskilda personer och din IP-adress sparas inte som helhet. Utifrån IP-adressen får man reda på den organisation som registrerat adressen och dess geografiska läge. Positionsinformationen är riktgivande: träffsäkerheten är god på landsnivå, måttlig på region- och stadsnivå. 

Kvalitetskontroll

Vi övervakar webbplatsens tillgänglighet, användbarhet och kvalitet, såsom länkarnas funktion. 
IP-adresserna anonymiseras automatiskt och de insamlade uppgifterna kan inte kopplas till en person.

Siteimprove ger inte vidare några uppgifter. Tredje parter kan inte utnyttja kakor eller uppgifter som kan kopplas till dem.

NMSTAT
Kakan i tjänsten Siteimprove sparar information om användningen av webbplatsen. Kakan gäller i 1 000 dagar.

AWSALB, AWSALBCORS
AWSALB-kakan säkerställer att all information som samlats in under samma besök sparas i samma objekt, som till exempel gör det möjligt att följa användarstigen. Kakorna gäller i en vecka.

Tillägg och länkar till andra tjänster

Länkar och delningsknappar som styr dig till sociala medier förmedlar inte dina uppgifter till tjänsteleverantörerna om du inte använder dem. 

I dataskyddsförordningarna för sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube) finns information om de kakor som tjänsterna använder.

YouTube

VISITOR_INFO1_LIVE
Detta är YouTube:s kaka som sparar information om användningen av YouTube-videor som är inbäddade på denna webbplats. Kakan gäller i 6 månader.

YSC
Det här är YouTube:s kaka som spårar antalet visningar i inbäddade YouTube-videor. Kakan gäller under besöket.

Tekniska logguppgifter om webbplatsen och datakommunikationen

Tekniska logguppgifter samlas in om webbplatsens datakommunikationsförbindelser och användning. Dessa behövs för att producera webbtjänsten och sörja för datasäkerheten. Logguppgifterna innehåller uppgifter som kan kopplas till en person, såsom IP-adress och tidsstämpel. Dessa logguppgifter används endast för att möjliggöra en tjänst i datakommunikationsnätet samt för att utreda felsituationer och informationssäkerhetsincidenter.

Behandlingen av personuppgifter i anslutning till produktionen av webbtjänsten och tillgodoseendet av informationssäkerheten är nödvändig för att följa Gränsbevakningsväsendets lagstadgade skyldigheter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Gränsbevakningsväsendets webbtjänster tillhandahålls av Valtori. Valtoris avtalspartner Cloudflare Inc. utnyttjar en procent av besökslogguppgifterna för att utveckla sin tjänst. Cloudfare överför inte uppgifter utanför EU.

Mer information om behandlingen av personuppgifter: Dataskydd och behandling av personuppgifter

Du kan ändra ditt val: