Hyppää sisältöön

Pilottiaidan pystyttäminen etenee

Julkaisuajankohta 30.5.2023 15.15
Tiedote

Nyt parhaillaan rakenteilla oleva Imatran Pelkolan pilottiesteaita on tärkeä vaihe hankkeen etenemisessä. Pilottiaidan pituus on noin kolme kilometriä Imatran rajanylityspaikan lähialueella ja sen arvioidaan valmistuvan kesällä 2023.

Suomi varautuu laaja-alaiseen vaikuttamiseen. Mikäli valtioneuvosto tekee päätöksen kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä, Rajavartiolaitoksen tehtäväksi voi tulla ihmisten pääsyn estäminen Suomeen. Tällainen tilanne voi syntyä välineellistetyn tai laajan laittoman maahantulon tilanteessa, joka vaarantaa kansallista turvallisuutta, yleistä järjestystä tai kansanterveyttä.

– Esteaita täyttää valmistuttuaan Rajavartiolaitokselle säädettyjen tehtävien asettamat vaatimukset. Tekninen valvontajärjestelmä antaa hälytyksen esteaidan alueella olevista henkilöistä. Aita estää välittömän läpikulun sekä ylittämisen ja alittamisen sekä hidastaa ja ohjaa liikettä, kuten alun perin on suunniteltu. Valmistuva tie mahdollistaa rajavartioston entistä nopeamman liikkuvuuden rajalla ja mahdollisiin rajatapahtumiin puuttumisen, toteaa Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja, everstiluutnantti Jukka Lukkari.

Pilottivaihe on tärkeä kustannusten arvioinnin ja selvittämisen kannalta. Kustannuksia syntyy varsinaisen rakentamisen lisäksi myös materiaalihankinnoista, sähkö- ja tietoliikenneyhteyksistä, hankkeen johtamisesta ja suunnittelusta sekä maanomistajille maksettavista korvauksista.

Pilotin osalta tien runko on valmis. Aidan pystyttäminen sekä sähkö- ja valvontajärjestelmäasennukset ovat käynnissä. Pilottiaidan rakentaminen on jäänyt vähän jälkeen tavoiteaikataulusta. Tavoitteena oli alun perin, että pilottiaita valmistuu kesäkuun loppuun mennessä, mutta nyt tavoitetta on siirretty kuukaudella eteenpäin. Operatiiviseen käyttöön esteaita saataneen elokuussa 2023.

– Pilotointiin kuuluu olennaisena osana laajamittainen ratkaisujen kehittäminen, johon kuluu aikaa enemmän kuin valmiiden yksityiskohtaisten suunnitelmien toimeenpanoon. Yhtenä tavoitteena on ollut myös aikataulun pullonkaulojen selvittäminen, joten aikataulu on vedetty lähtökohtaisesti äärimmilleen.  Tärkeämpää kuin asetetussa erittäin kiireisessä aikataulussa pysyminen on se, että saamme hankkeen jatkoa varten riittävästi kokemuksia sekä luotua toimivat ratkaisut myöhempien vaihdeiden läpivientiin, sanoo hankepäällikkö Ismo Kurki Rajavartiolaitoksen esikunnan teknilliseltä osastolta.

Suoalueiden ylityksiin suunniteltua betoniponttonitieratkaisua kokeillaan Lapissa Sallan rajanylityspaikan lähialueella elo-marraskuussa 2023. Tämän osalta on käynnissä aitamateriaalitoimituksen, maanrakennusurakan sekä betoniponttonitoimituksen kilpailutus. Sallan kohdealueen maanomistajiin on oltu yhteydessä esteaidan rakentamisesta.

Nyt on myös käynnistetty esteaitahankkeen PRIO 1 -vaiheen projektinjohdon palveluntuottajan hankinta. Halukkuutensa osallistumiseen ilmoittaneille ja vaatimukset täyttäville yrityksille tullaan lähettämään tarjouspyyntö. Valittava projektinjohto tulee toteuttamaan esteaitahankkeen PRIO 1 -vaiheen rakennuttamisen ja PRIO 2 -vaiheen suunnittelun.

    
Lisätietoja tarvittaessa antaa hankepäällikkö Ismo Kurki, sähköposti: [email protected], puhelin: 0295 420 411.

Hankesivusto 

Itärajan esteaidalla on oma sivusto verkkosivuillamme, jonne päivitämme tietoa hankkeen etenemisestä:

Itärajan esteaita | Rajavartiolaitos

Itärajan esteaita Kaakkois-Suomen rajavartiosto Raja - tiedote Rajavartiolaitos