Hoppa till innehåll

Uppförandet av pilotstängslet framskrider

Utgivningsdatum 30.5.2023 15.15 | Publicerad på svenska 31.5.2023 kl. 10.03
Pressmeddelande

Stängslet i Pelkola i Imatra, som nu håller på att byggas i pilotsyfte, är ett viktigt skede i projektet. Pilotstängslet är cirka tre kilometer långt i närheten av gränsövergångsstället i Imatra och det beräknas bli klart sommaren 2023.

Finland förbereder sig på omfattande påverkan. Om statsrådet fattar beslut om att centralisera ansökan om internationellt skydd, kan Gränsbevakningsväsendets uppgift bli att hindra människor från att komma in i Finland. En sådan situation kan uppstå i samband med instrumentaliserad eller omfattande olaglig inresa som äventyrar den nationella säkerheten, den allmänna ordningen eller folkhälsan.

− Ett stängsel uppfyller de krav som Gränsbevakningsväsendets lagstadgade uppgifter ställer. Ett tekniskt övervakningssystem larmar om personer som befinner sig på stängslets område. Stängslet förhindrar direkt passage samt korsning och möjligheter att ta sig över och under det samt saktar ner och styr rörelsen på det sätt som ursprungligen planerats. Vägen som anläggs gör det möjligt för gränsbevakningssektionen att snabbare än tidigare röra sig vid gränsen och ingripa i eventuella gränstilldragelser, konstaterar överstelöjtnant Jukka Lukkari, biträdande kommendör för Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion.

Pilotfasen är viktig för bedömningen och utredningen av kostnaderna. Utöver det egentliga byggandet uppstår också kostnader för materialanskaffningar, el- och datakommunikationsförbindelser, ledning och planering av projektet samt ersättningar som betalas till markägarna. 

För pilotprojektets del är vägstommen klar. Uppförandet av stängslet samt installation av el- och övervakningssystem är i gång. Byggandet av pilotstängslet har släpat efter den målsatta tidtabellen. Målet var ursprungligen att pilotprojektet skulle bli klart före utgången av juni, men nu har målet skjutits upp med en månad. Stängslet torde vara färdigt för operativt bruk i augusti 2023. 

− En väsentlig del av pilotprojektet består av omfattande utveckling av lösningar, vilket tar mer tid än om man hade färdiga detaljerade planer att genomföra. Ett mål har också varit att utreda flaskhalsarna i tidtabellen. Detta innebär att tidtabellen har i princip sträckts ut till det yttersta.  Viktigare än att hålla sig till den fastställda, mycket brådskande tidtabellen är att vi får tillräckligt med erfarenhet för att fortsätta projektet och att vi skapar fungerande lösningar för att genomföra senare faser, säger projektchef Ismo Kurki vid tekniska avdelningen vid staben för Gränsbevakningsväsendet.

Den planerade lösningen med en betongpontonväga för att korsa myrområden testas i Lappland i närheten av gränsövergångsstället i Salla i augusti–november 2023. I detta avseende pågår en konkurrensutsättning av leveransen av stängselmaterial, jordbyggnadsentreprenaden och leveransen av betongpontoner. Markägarna till området i fråga i Salla har kontaktats om byggandet av stängslet.

Nu har man också inlett upphandlingen av en serviceproducent för projektledningen i PRIO 1-fasen i stängselprojektet. En anbudsbegäran kommer att skickas till företag som anmält sin vilja att delta och som uppfyller kraven. Den projektledning som väljs kommer att genomföra byggherreverksamheten i PRIO 1-fasen och planeringen i PRIO 2-fasen i stängselprojektet.

Projektsida

Östgränsens hinderstängsel har en egen sida på vår hemsida, där vi uppdaterar hur projektet fortskrider: Östgränsens hinderstängsel | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)

Ytterligare information ges vid behov av projektchef Ismo Kurki, e-post: iehanke.teknos.rvle(at)raja.fi, telefon: 0295 420411.

Gränsbevakningsväsendet Raja – pressmeddelande Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion Östgränsens hinderstängsel