1. Rekisterinpitäjä

Rajavartiolaitoksen esikunta
Vilhonvuorenkatu 6
00500 Helsinki
puhelinvaihde 0295 420 000
[email protected]
PL 3
00130 Helsinki

2. Rekisterin nimi

Rajavartiolaitoksen jakelulista ePressi.comin -tiedotejakelupalvelussa.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterinpitäjän lehdistöaineiston jakelu mediaan ja sidosryhmille. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin tai mainontaan.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot henkilöistä:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Maakunta
  • Organisaatio
  • Titteli
  • Henkilöä kiinnostava aineisto ja asiasanat

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Rajavartiolaitoksen viestintäyksikön toimesta yksitellen ja perustuu kommunikointiin Rekisterissä olevien henkilöiden kanssa.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja, paitsi toimivaltaisen viranomaisen niin edellyttäessä.

7. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Rekisteröidyn vaatimuksesta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Liana Technologiesin tietoverkko ja laitteisto, jolla Rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla, pääsynhallinnalla, varmuuskopioilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

9. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely.