1. Den personuppgiftsansvarige

Staben för Gränsbevakningsväsendet
Vilhelmsbergsgatan 6
00500 Helsingfors
telefonväxel 0295 420 000
[email protected]
PB 3
00130 Helsingfors

2. Namnet på registret

Gränsbevakningsväsendets distributionslista i ePressi.com-pressmeddelandetjänsten.

3. Syftet med behandlingen av personuppgifter (registrets ändamål)

Distribution av den personuppgiftsansvariges pressmaterial till medierna och intressentgrupperna. Uppgifterna används inte för direktmarknadsföring eller reklam.

4. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehålla information om personer i enlighet med följande gruppering:

  • Namn
  • E-postadress
  • Landskap
  • Organisation
  • Titel
  • Material och ämnesord som intresserar personen

5. Registrets regelmässiga informationskällor

Registret sätts ihop av Gränsbevakningsväsendets informationsenhet individuellt och baserar sig på kommunikationen med personerna som är i Registret.

6. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Den personuppgiftsansvarige utlämnar inte uppgifter förutom då en behörig myndighet så förutsätter.

7. Radering av uppgifter

Uppgifter kan raderas på yrkande av den Registrerade.

8. Principer för skydd av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Liana Technologies datanät och utrustning, var Registret är beläget har skyddats med brandvägg, behörighetshantering, säkerhetskopior och övriga behövliga tekniska åtgärder.

9. Förbudsrätt

Den Registrerade har rätt att förbjuda utlämning och behandling av sina personuppgifter.