Hoppa till innehåll

Byggandet av östgränsens hinderstängsel har påbörjats

Utgivningsdatum 14.4.2023 15.00
Pressmeddelande

En parlamentarisk samsyn om byggandet av östgränsens hinderstängsel uppnåddes år 2022. Riksdagen beviljade finansieringen åt projektet och byggandet påbörjades i februari 2023. Hinderstängslet effektiverar vår gränsövervakning och utgör en betydande del av Finlands förmåga att upprätthålla trovärdig gränssäkerhet. Hinderstängslet är en ny och betydande del av gränsövervakningen. Det stödjer på ett betydande sätt kontroll av störningssituationer och är en nödvändig förstärkning i en situation av instrumentell eller omfattande inresa som riktas mot Finland.

− Hinderstängslet förbättrar gränsövervakningens effektivitet avsevärt även i allmänhet, inte enbart i störningssituationer. Den tekniska övervakningen blir ännu effektivare, säger kommendören för Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion, överste Mika Rytkönen.

Pelkola pilothinderstängslet, vars byggande pågår, är en viktig fas under projektets utveckling. Pilotstängslet som byggs i närheten av Imatra gränsövergångsställe är cirka tre kilometer långt och uppskattas att bli färdigt i juni 2023.

− Under piloten kan vi hitta bästa praxis för byggandet av hinderstängslet avseende såväl ledningen, verkställandet, kostnadsnivån som själva byggandet. Med hjälp av detta kan man säkerställa, att projektets följande faser lyckas, säger brigadgeneral Jari Tolppanen, avdelningschefen vid tekniska avdelningen vid staben för Gränsbevakningsväsendet.

Markägare har hörts innan beslutet om byggandet fattades. Efter att pilotstängslet blivit färdigt, betalas markägarna en engångsersättning för orsakad skada och olägenhet, där man beaktar ersättandet av det markområde som tagits i bruk samt plantbeståndet och träden som avlägsnats. Ersättningen innefattar även dröjsmålsräntan för tiden för byggandet. Skattemyndigheten har utfärdat riktlinjer för ersättningens beskattning.

Innan det egentliga byggprojektet inleddes, avlägsnades trädbeståndet på pilotområdet. Arbeten och materialanskaffningarna konkurrensutsattes som direktupphandlingar i enlighet med lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling.

− Kostnadsnivån som nåddes under pilotens konkurrensutsättning var betydligt lägre än projektets budget. Man kan dock inte dra raka slutsatser av detta avseende den blivande kostnadsnivån, eftersom flera av de målområden som byggs vid en senare tidpunkt befinner sig på områden som är svårare att uppnå och där man måste ta sig över myrmarker och dit man måste beställa nya elanslutningar, konstaterar projektchef Ismo Kurki.

Det planerade följande steget är att testa betongpontonvägen som är avsedd för att ta sig över våtmarkerna nära Salla gränsövergångsställe i Lappland i augusti–november 2023. Med hjälp av detta söker man efter en optimal lösning till att ta sig över myrmarker. I slutet av år 2023 inleds genomförandet av målen vid gränsövergångsställena och i deras närområden. Den sammanlagda längden av dessa mål är cirka 75 kilometer. Varje gränsbevakningssektion har sina egna målområden.

Projektsida

Östgränsens hinderstängsel har en egen sida på vår hemsida, där vi uppdaterar hur projektet fortskrider: Östgränsens hinderstängsel | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)

Tidigare meddelanden

Byggandet av piloten av östgränsens hinderstängsel har påbörjats i Imatra | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)

Piloten av östgränsens hinderstängsel ska byggas i Imatra | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)

Gränsbevakningsväsendets plan för östgränsens stängsel har blivit färdig | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)

Pilotprojektet av östgränsens hinder inleds | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)

 

Gränsbevakningsväsendet Raja – pressmeddelande Östgränsens hinderstängsel