Hoppa till innehåll

Piloten av östgränsens hinderstängsel ska byggas i Imatra

Utgivningsdatum 18.11.2022 11.02 | Publicerad på svenska 18.11.2022 kl. 11.06
Pressmeddelande

Regeringen föreslår i sin fjärde proposition om tilläggsbudget för året 2022 en finansiering på sex miljoner euro för piloten av östgränsens stängsel. Därtill föreslår regeringen i sitt förslag till komplettering av budgetpropositionen för år 2023 en finansiering på 139 miljoner euro för verkställandet av de viktigaste målområden för östgränsens hinderstängsel. Gränsbevakningsväsendet har inlett upphandlingen för pilotprojektet samt planeringen av nästa fas.

- Under pilotprojektet testas verkställandet av projektet genom att bygga ett cirka tre kilometer långt hinderstängsel i Pelkola på varsin sida av Imatra gränsövergångsställe. Vidare inleder Gränsbevakningsväsendet utarbetandet av genomförandeplan för hinderstängslets viktigaste målområden, vilka i praktiken är östgränsens gränsövergångsställen med sina närområden samt några andra mest utsatta riktningar.” berättar chefen för tekniska avdelningen vid Staben för Gränsbevakningsväsendet, brigadgeneral Jari Tolppanen.

Markägarna inom området har informerats om att pilotstängslet placeras på deras fastighet på gränszonen. Egentliga inlösningen av markområdenas dispositionsrätt inleds separat innan byggandet av målområdet påbörjas. Enligt lagen är markägaren inom gränszonen skyldig att tillåta byggandet av hinderstängslet på statens bekostnad. För skada som orsakas betalas ersättning enligt gängse pris till ägaren av markområdet.

Pilotstängslet ska byggas under våren 2023. Utöver Pelkola byggs ett cirka 200 meter långt hinderstängsel i garnisonsområdet i Immola under pilotprojektet som en del av Gräns- och sjöbevakningsskolans utbildningsmiljö. Detta utnyttjas även som testområde för övervakningsteknik.

Gränsbevakningsväsendet uppskattar, att med den förslagna summan på 139 miljoner euro kan man bygga hinderstängsel i cirka 70 kilometer.  Av detta skulle 52 kilometer byggas i sydöstra Finland, åtta kilometer i Norra Karelen samt fem kilometer i både Kajanaland och Lappland. Noggrannare planering utförs under pilotfasen. Byggandet genomförs under åren 2023–2024.

- Hinderstängslet är en helhet, som består av stängslet, vägen som går bredvid det och teknisk övervakning. Stängslet kommer att bli tre meter högt, och att direkt kunna gå igenom det, ta sig över det eller att gå under det har hindrats. Stängslet har en avslöjande, fördröjande, styrande samt hindrande inverkan. Enbart hinderstängsel är ingen lösning till något, utan en del av Gränsbevakningsväsendets annan gränsövervakning, säger projektchef Ismo Kurki vid tekniska avdelningen vid Staben för Gränsbevakningsväsendet.

På de viktigaste målområden installeras belysning och högtalare. En öppning röjs bredvid stängslet för att möjliggöra teknisk övervakning och minimera skador orsakade av fallande träd. Öppningen är cirka 10 meter bred. Portar har planerats i stängslet både vid gränsövergångsställen och vid terränggränsen för att möjliggöra såväl gränspatrullernas som djurens rörlighet. Av stängslet beställs en miljöutredning, och målet är att skada miljön så lite som möjligt. NTM-centralen fattar beslut om en miljökonsekvensbedömning i enlighet med lagstiftningen behöver utarbetas. 

- När östgränsens hinderstängsel är färdigt ger det betydande mervärde för gränsövervakningen samt är ytterst viktigt för kontroll av situationer och för operativa verksamhetens effektivitet. Genom att avslöja människornas rörelse samt genom att hindra, fördröja och styra rörlighet ger stängslet gränsbevakningssektionens patruller mer tid att reagera och möjliggör kontroll av störningssituationer. Med hjälp av vägen som byggs bredvid stängslet kan vi snabbare agera inom målområdet, säger kommendören för sydöstra Finlands gränsbevakningssektion, överste Vesa Blomqvist.

Pilotprojektet genomförs utan officiell konkurrensutsättning och inget meddelande om upphandling publiceras.  Pilotprojektet genomförs i enlighet med 22 § 1 mom. 4 punkt i lag om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011). Gränsbevakningsväsendet meddelar om offentliga upphandlingar på adressen Hilma - Etusivu (hankintailmoitukset.fi)

Kontaktperson för ytterligare upplysningar är projektchef Ismo Kurki, e-post: [email protected], telefon: 0295 420 411.
 

Projektsida 

Östgränsens hinderstängsel har en egen sida på vår hemsida, där vi uppdaterar hur projektet fortskrider:

Östgränsens hinderstängsel | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)

Tidigare meddelanden

Gränsbevakningsväsendets plan för östgränsens stängsel har blivit färdig | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)

Pilotprojektet av östgränsens hinder inleds | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)

Östgränsens hinderstängsel