Hyppää sisältöön

Itärajan esteaidan pilotti rakennetaan Imatralle

Julkaisuajankohta 18.11.2022 11.02
Tiedote

Hallitus esittää vuoden 2022 neljännessä lisätalousarvioehdotuksessaan kuuden miljoonan euron rahoitusta itärajan esteaidan pilotointiin. Lisäksi hallitus esittää vuoden 2023 talousarvioesityksen täydennyksessä 139 miljoonan euron rahoitusta itärajan esteaidan tärkeimpien kohdealueiden toteuttamiseen. Rajavartiolaitos on käynnistänyt pilotoinnin hankinnan sekä seuraavan vaiheen suunnittelun.

- Pilotoinnissa testataan hankkeen toimeenpanoa rakentamalla noin kolmen kilometrin mittainen esteaita Pelkolaan Imatran rajanylityspaikan molemmin puolin. Lisäksi Rajavartiolaitos käynnistää, toteutussuunnitelman laatimisen esteaidan tärkeimmille kohdealueille, joita ovat käytännössä itärajan rajanylityspaikat lähialueineen sekä muutamat muut uhanalaisimmat suunnat,  sanoo Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillisen osaston päällikkö, prikaatikenraali Jari Tolppanen.

Alueen maanomistajille on kerrottu pilottiaidan sijoittumisesta heidän kiinteistölleen rajavyöhykkeellä. Varsinainen maa-alueiden käyttöoikeuden lunastaminen käynnistetään erikseen ennen kuin kohdealueen rakennustyöt aloitetaan. Lainsäädännön mukaan maa-alueen omistaja on rajavyöhykkeellä velvollinen sallimaan valtion kustannuksella esteaidan rakentamisen. Aiheutuvasta vahingosta suoritetaan maa-alueen omistajalle käyvän hinnan mukainen korvaus.

Pilottiaidan rakentaminen tapahtuu keväällä 2023. Pelkolan lisäksi pilotin aikana rakennetaan noin 200 metrin mittainen esteaita Immolan varuskunnan alueelle osaksi Raja- ja merivartiokoulun koulutusympäristöä. Tätä hyödynnetään myös valvontatekniikan testialueena.

Rajavartiolaitos arvioi, että esitetyllä 139 miljoonalla eurolla saadaan rakennettua noin 70 kilometriä esteaitaa. Tästä Kaakkois-Suomeen tulisi 52 kilometriä, Pohjois-Karjalaan kahdeksan kilometriä sekä Kainuuseen ja Lappiin molempiin viisi kilometriä. Tarkempi suunnittelu tehdään pilottivaiheen aikana. Rakentaminen tapahtuu vuosina 2023-2024.

- Esteaita on kokonaisuus, joka muodostuu aidasta, sen viereisestä tiestä ja teknisestä valvonnasta. Aita tulee olemaan kolme metriä korkea, jonka välitön läpäiseminen, ylittäminen ja alittaminen on estetty. Aidalla on paljastava, hidastava, ohjaava sekä estävä vaikutus. Esteaita yksin ei ole ratkaisu mihinkään, vaan on osa Rajavartiolaitoksen muuta rajojen valvontaa, sanoo hankepäällikkö Ismo Kurki Rajavartiolaitoksen esikunnan teknilliseltä osastolta.

Tärkeimmille kohdealuille asennetaan valaistus ja kaiuttimet. Aidan viereen raivataan aukko teknisen valvonnan mahdollistamiseksi ja puiden kaatumisvahinkojen minimoimiseksi. Aukko on leveydeltään noin 10 metriä. Aitaan on suunniteltu portteja rajanylityspaikkojen lisäksi maastorajalle niin rajapartioiden kuin eläinten liikkumisen mahdollistamiseksi. Aidasta teetetään ympäristöselvitys, ja tavoitteena on aiheuttaa luonnolle niin vähän haittaa kuin mahdollista. ELY-keskus päättää tarvitseeko esteaidasta tehdä lainsäädännön mukainen ympäristövaikutusten arviointi. 

- Itärajan esteaita tuottaa valmistuttuaan merkittävää lisäarvoa rajojen valvontaan ja on tilanteiden hallinnan ja operatiivisen toiminnan tehokkuuden kannalta erittäin tärkeä. Ihmisten liikkumisen paljastamalla sekä liikettä estämällä, hidastamalla ja ohjaamalla aita antaa rajavartioston partioille lisää reagointiaikaa ja mahdollistaa häiriötilanteiden hallinnan. Aidan viereen rakennettavan tien avulla pystymme vaikuttamaan nykyistä nopeammin kohdealueelle, sanoo Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja, eversti Vesa Blomqvist.

Pilotoinnista ei järjestetä julkista kilpailutusta eikä hankintailmoitusta julkaista. Pilotointi hankitaan julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain (1531/2011) 22 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella. Rajavartiolaitos ilmoittaa julkisista hankinnoista osoitteessa Hilma (hankintailmoitukset.fi)

Lisätietoja antaa hankepäällikkö Ismo Kurki, sähköposti: [email protected], puhelin: 0295 420 411.

Hankesivusto 

Itärajan esteaidalla on oma sivusto verkkosivuillamme, jonne päivitämme tietoa hankkeen etenemisestä:

Itärajan esteaita | Rajavartiolaitos

Aiemmat tiedotteet
 

Rajavartiolaitoksen suunnitelma itärajan aidaksi valmistunut | Rajavartiolaitos

Itärajan esteaidan pilotointi käynnistyy | Rajavartiolaitos

Itärajan esteaita