Hyppää sisältöön

Itärajan esteaita -hankkeen rakentaminen aloitettu

Julkaisuajankohta 14.4.2023 15.00
Tiedote

Itärajan esteaidan rakentamisesta saavutettiin parlamentaarinen yhteisymmärrys vuonna 2022. Eduskunta myönsi hankkeelle rahoituksen ja rakentaminen aloitettiin helmikuussa 2023. Esteaita tehostaa rajavalvontaamme ja se on merkittävä osa Suomen kykyä ylläpitää uskottavaa rajaturvallisuuttaan. Esteaita on uusi ja merkittävä osa rajavalvontaa. Se tukee merkittävällä tavalla häiriötilanteiden hallintaa ja on välttämätön lisä siinä tilanteessa, mikäli Suomeen kohdistuu välineellistettyä tai muuta laajaa laitonta maahantuloa.

− Esteaita parantaa rajavalvonnan tehoa oleellisesti myös muuten kuin häiriötilanteissa. Tekninen valvonta tehostuu entisestään, sanoo Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja, eversti Mika Rytkönen.

Nyt parhaillaan rakenteilla oleva Imatran Pelkolan pilottiesteaita on tärkeä vaihe hankkeen etenemisessä. Sen pituus on noin kolme kilometriä Imatran rajanylityspaikan ympäristössä ja sen arvioidaan valmistuvan kesäkuussa 2023.

− Pilotissa saadaan kokemusten kautta testattua esteaidan rakentamisen parhaat käytännöt niin johtamisen, toimeenpanon, kustannustason kuin itse rakentamisen osalta. Tämän avulla voidaan varmistaa hankkeen seuraavien vaiheiden onnistuminen, sanoo Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillisen osaston osastopäällikkö, prikaatikenraali Jari Tolppanen.

Maanomistajia on kuultu ennen rakentamispäätöksen tekemistä. Pilottikohteen valmistuttua heille maksetaan aiheutuneesta vahingosta ja haitasta kertakorvaus, jossa huomioidaan käyttöön otetun maa-alan sekä poistetun taimiston ja puuston korvaaminen. Korvaus sisältää myös viivästyskoron rakentamisen ajalta. Verottaja on antanut ohjeen kertakorvauksen verottamisesta.

Ennen varsinaista rakennusurakan aloittamista pilottialueella toteutettiin puuston poisto. Urakat ja materiaalihankinnat kilpailutettiin puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain mukaisina suorahankintoina.

− Pilotin kilpailutuksessa saavutettu hintataso alitti selvästi hankkeen budjetin. Tästä ei voida kuitenkaan tehdä suoria johtopäätöksiä tulevasta hintatasosta, koska monet myöhemmin rakennettavat kohdealueet sijaitsevat paljon hankalammin saavutettavissa olevilla alueilla, niillä joudutaan ylittämään suoalueita ja niille joudutaan tilamaan uusia sähköliittymiä, toteaa hankepäällikkö Ismo Kurki.

Seuraavaksi on suunniteltu pilotoitavan kosteiden alueiden ylityksiin suunniteltu betoniponttonitie Lapissa Sallan rajanylityspaikan lähialueella elo−marraskuussa 2023. Tämän avulla haetaan optimaalista ratkaisua soiden ylityksiin. Loppuvuodesta 2023 käynnistetään rajanylityspaikoilla ja niiden lähialueilla sijaitsevien kohteiden toimeenpano, joiden yhteispituus on noin 75 kilometriä. Kohdealueita on kaikkien rajavartiostojen alueilla.

Hankesivusto 

Itärajan esteaidalla on oma sivusto verkkosivuillamme, jonne päivitämme tietoa hankkeen etenemisestä:

Itärajan esteaita | Rajavartiolaitos

Aiemmat tiedotteet

Itärajan esteaidan pilotin rakentaminen on alkanut Imatralla | Rajavartiolaitos

Itärajan esteaidan pilotti rakennetaan Imatralle | Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitoksen suunnitelma itärajan aidaksi valmistunut | Rajavartiolaitos

Itärajan esteaidan pilotointi käynnistyy | Rajavartiolaitos

 

Itärajan esteaita Raja - tiedote Rajavartiolaitos