Hoppa till innehåll

Uppförandet av östgränsens hinderstängsel fortskrider – välkommen till medietillfället 26.10.2023

Utgivningsdatum 17.10.2023 8.55
Pressmeddelande

Inbjudan för media.

Bästa medierepresentant, vi önskar er varmt välkomna till Gränsbevakningsväsendets medietillfälle för östgränsens hinderstängsel-projekt. Tillfället ordnas vid Pelkola gränsbevakningsstation och i gränszonen (Vartiontie 13, 55610 Imatra) torsdagen den 26 oktober 2023 klockan 9.00–11.30.
Senare under samma dag ordnas även ett medietillfälle med samma program för internationella medier.

Deltagande i tillfället kräver förhandsanmälan

Tillfället ordnas i gränszonen och detta är orsaken till att deltagandet kräver anmälan på förhand. Anmäl dig senast tisdagen den 24 oktober kl. 15.00 genom att skicka namnet på median, namnet på deltagaren/deltagarna och deltagarnas födelsedatum till adressen [email protected]. Ta med dig identitetshandling.

Det är inte möjligt att delta i medietillfället om man inte anmält sig inom tidsfristen eller om anmälan saknar behövlig information. Det är inte möjligt att delta i tillfället via fjärranslutning.
Det finns tid för frågor under tillfället. Intervjuer kan genomföras i samband med bekantandet med hinderstängslet. Berätta redan i samband med din anmälan om du vill intervjua någon särskild person och om vilket ämne.

Under tillfället besöker man gränszonen och hinderstängslet och det är möjligt att fotografera och filma där. Man förflyttar sig från Pelkola gränsbevakningsstation till platsen med egen bil. Vi ber er vänligen förbereda er med terrängduglig utrustning.

Ankomst till tillfället

Vi ber de som anmält sig att anlända till Pelkola (Vartiontie 13, 55610 Imatra) den 26 oktober 2023 senast klockan 8.45. Endast de som anmält sig inom tidsfristen kan delta i tillfället. Vi kontrollerar er identitet då ni anländer till gränsbevakningsstationen.

Program

Biträdande kommendören för Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion, Jukka Lukkari, är värd för tillfället. Närvarande är även projektchefen för östgränsens hinderstängsel, Ismo Kurki och biträdande chefen för Pelkola gränsbevakningsstation, löjtnant Topi Rajavuori.

Ett pressmeddelande om dagens innehåll skickas till medierna under mediadagen.  Samma meddelande delges även medierepresentanterna under mediadagen.

Programmet för evenemanget

8.45 Ankomst till Pelkola (Vartiontie 13, 55610 Imatra)

9.00 Medietillfället inleds. 

9.10–9.30 Förflyttning till gränszonen. 

9.30–10.00 Erfarenheterna av piloten presenteras samt PRIO 1-fasens tidtabell och erfarenheterna av stängslet.

10.00–11.00 Bekantandet med hinderstängslet och intervjuerna i terrängen. Det är möjligt att fotografera och filma.

  • överstelöjtnant Jukka Lukkari
  • projektchef Ismo Kurki
  • löjtnant Topi Rajavuori 

11.00–11.15 Förflyttning tillbaka till gränskontrollstationen och medietillfällets avslutning. 

Allmän information

I den fjärde tilläggsbudgeten för året 2022 beviljade riksdagen Gränsbevakningsväsendet en finansiering på sex miljoner euro för hinderstängslets pilotering. Därtill har riksdagen i budgeten för år 2023 beviljat Gränsbevakningsväsendet en finansiering på 139 miljoner euro för verkställandet av hinderstängslets viktigaste målområden, alltså PRIO 1-målen, vilka i princip är gränsövergångsställena inklusive närområden. Gränsbevakningsväsendet har inrättat ett projekt för att genomföra uppförandet av östgränsens hinderstängsel.

Gränsbevakningsväsendet är närvarande vid östgränsen i alla omständigheter varje dag året runt. Vi svarar för gränsövervakning, gränskontroller, territorialövervakning och tryggandet av den territoriella integriteten samt för flera övriga uppgifter vid gränsområdet. Vi stödjer även andra myndigheter i deras verksamhet i gränstrakten.

Pilotfasen av östgränsens hinderstängsel-projekt färdigställdes under sommaren 2023. Under pilotfasen uppfördes ett 2,8 kilometer långt hinderstängsel i Pelkola och ett övningsstängsel på 300 meter i garnisonsområdet i Immola. Därtill utarbetades en verkställandeplan för PRIO 1-fasen. Verkställandet av PRIO 1-fasen har inletts med upphandlingarnas konkurrensutsättning. Byggandet av de första målområdena inleds under vintern 2024 och för närvarande pågår testandet av alternativa sätt att ta sig över våtmarker i Salla. 

Ytterligare information kan läsas på vår hemsida: Östgränsens hinderstängsel | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)

Ytterligare information om medietillfället ges av:

Enni Matikainen, kommunikationsplanerare vid Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion, tel. 0295 422 061, [email protected].

Gränsbevakningsväsendet Raja – pressmeddelande Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion Östgränsens hinderstängsel