Hoppa till innehåll

Byggandet av piloten av östgränsens hinderstängsel slutfördes, verkställandet av nästa fas i gång

Utgivningsdatum 26.10.2023 10.00
Pressmeddelande

Östgränsens hinderstängsel-projekt har framskridit till att Gränsbevakningsväsendet har tagit i bruk det cirka tre kilometer långa hinderstängslet som uppfördes i Pelkola i Imatra under pilotfasen. Denna fas slutfördes med en liten försening. Fortskridandet av pilotstängslets uppförande följdes upp och analyserades genom hela processen. Erfarenheterna erhållna av detta erbjuder en utmärkt grund till byggandet av den nästa fasen.

Trots de små förseningarna uppfördes hinderstängslet i gott samarbete med entreprenören. Inget som äventyrar gränssäkerheten framkom under byggfasen. På basis av hinderstängslets korta operativa testperiod kan det konstateras, att helheten som består av vägen, stängslet samt den tekniska övervakningen representerar modern gränssäkerhet. Patrullerna kan snabbare röra sig i pilotstängslets område och den nya övervakningstekniken gör det möjligt att bilda en mer omfattande lägesbild av området. Så småningom har lokala skogsdjur också vant sig vid att leva med den nya stängselhelheten och med att utnyttja portlösningarna i stängslet.

Slutsatserna av pilotstängslets uppförande:

 • Piloten var en lyckad, i själva verket nödvändig fas i ett projekt av denna storlek. Av pilotens uppförande fick man sådana erfarenheter och lärdomar som kan utnyttjas i verkställandet av hinderprojektets övriga faser. 
 • Trots att pilotfasens byggarbete har slutförts, har pilotering av hinderstängslets användning och upprätthållande först börjat. 
 • Hinderstängslets grundlösning (stängslet, vägen, tekniska övervakningssystemet) konstaterades vara bra. 
 • Stängselnätet byts mot ett tätare nät i PRIO 1-fasen för att fördröja övergång och genomträngande. 
 • Många små detaljer ska preciseras, bl.a. elkablarnas riktande, portarnas struktur samt fästning av stängselnätet och cylinderhinder. 
 • I fortsättningen ska man reservera lite mer tid såväl för byggförberedelserna som för själva byggandet. 
 • Prisnivån var cirka 2/3 av budgeten, men först längre stängselsekvenser berättar den slutliga kostnadsnivån. 
 • Sammansättningen av Gränsbevakningsväsendets interna projektorganisation och dess uppgifter konstaterades vara lyckade.
 • Det konstaterades att anskaffandet av en utomstående projektledningstjänst var rätt beslut med hänsyn till projektets hektiska tidtabell och när Gränsbevakningsväsendet ändå behöll beslutanderätten. 
 • Projektet fick stor uppmärksamhet i medierna – särskilt i de internationella medierna.

Pilotfasen innefattade även mycket annat än uppförandet av pilotstängslet i Pelkola. Man lärde sig nytt och fick erfarenheter även av följande ärenden:

 • En miljöutredning utarbetades för hela hinderstängslets område. På basis av utredningen fattade Sydöstra Finlands NTM-central beslutet, att det inte finns behov för MKB-förfarande. 
 • Verkställandeplaner utarbetades för PRIO 1-fasens målområden.
 • Man skapade verksamhetsmodeller för terrängmätningar och avlägsnande av träden inom området som hinderstängslet kräver.
 • Man skapade verksamhetsmodeller för samråd med markägarna samt för angivning av byggbesluten.
 • Man upprättade grunderna för betalning av ersättningarna.
 • Gränsbevakningsväsendet har betalat ersättningarna för byggandet till markägarna i pilotstängslets område.

För närvarande håller man på att bygga ett cirka fyra kilometer långt hinderstängsel i Salla. I samband med det piloterar man byggandet av väg över våtmarker genom att använda betongpontoner och genom att bygga en grusväg ovanpå ett geonät. De preliminära resultaten visar att båda alternativen är genomförbara. Erfarenheter av hur hållbara de är under olika årstider fås först senare.

Målsättningen i nästa fas (PRIO 1) är att bygga totalt 70 kilometer av hinderstängsel på 12 målområden. 55 kilometer av detta byggs inom området av Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion, åtta kilometer inom området av Norra Karelens gränsbevakningssektion, fem kilometer inom området av Kajanalands gränsbevakningssektion och två kilometer inom området av Lapplands gränsbevakningssektion.  Anskaffningarnas konkurrensutsättning pågår. Målsättningen är att byggandet inleds på Sydöstra Finlands längsta målområden (Vaalimaa, Vainikkala, Nuijamaa, Imatra) under den kommande vintern.

Ytterligare information

Ytterligare information ges vid behov av projektchef Ismo Kurki, e-post: [email protected], telefon: 0295 420411.

Projektsida

Östgränsens hinderstängsel har en egen sida på vår hemsida, där vi uppdaterar hur projektet fortskrider: Östgränsens hinderstängsel | Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)

 

Gränsbevakningsväsendet Raja – pressmeddelande Östgränsens hinderstängsel