Hyppää sisältöön

Itärajan esteaidan pilotin rakentaminen on alkanut Imatralla

Julkaisuajankohta 28.2.2023 12.04
Tiedote

Rajavartiolaitos järjestää esteaitahankkeesta mediatilaisuuden Pelkolassa 14.4.2023. Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua esteaidan rakennustyömaahan.

Rajavartiolaitos käynnisti vuoden 2022 lopussa itärajan esteaitahankkeen toimeenpanon. Hankkeelle on myönnetty rahoitus sekä pilottiosuuteen että tärkeimpien kohdealueiden toteuttamiseen. Imatran Pelkolassa on aloitettu noin kolmen kilometrin mittaisen pilottiaidan rakentaminen molemmin puolin Imatran rajanylityspaikkaa. Työt maastossa aloitetaan tänään 28.2.2023 puuston poistolla ja ne etenevät siten, että maaliskuussa käynnistetään tien rakentaminen ja aidan pystyttäminen sekä niiden jälkeen teknisen valvontajärjestelmän rakentaminen. Pilottiaidan on tarkoitus olla valmis kesäkuun loppuun mennessä.

Pelkolan lisäksi pilottivaiheen aikana rakennetaan noin 300 metrin mittainen esteaita Immolan varuskunnan alueelle. Tämä tulee osaksi Raja- ja merivartiokoulun koulutusympäristöä ja sitä hyödynnetään myös valvontatekniikan testialueena.

Tärkeimpien kohdealueiden suunnittelu on käynnissä

Rajavartiolaitos laatii samaan aikaan toteutussuunnitelmaa tärkeimmiksi määritellyille kohdealueille, joiden rakentaminen tapahtuu vuosina 2023¬¬−2025. Nämä kohdealueet ovat rajanylityspaikat lähialueineen sekä muut tärkeiksi luokitellut alueet. Myönnetyllä rahoituksella suunnitellaan ja rakennetaan noin 70 kilometriä esteaitaa. Tästä Kaakkois-Suomeen on suunnitteilla 55 kilometriä, Pohjois-Karjalaan seitsemän kilometriä sekä Kainuuseen ja Lappiin molempiin viisi kilometriä. 

Maanomistajille korvaus pysyvästä haitasta

Pelkolassa aloitetun pilotin suunnitteluvaiheessa on pidetty yhteyttä alueen maanomistajiin. Heidän kanssaan on käyty keskusteluja toteutuksesta sekä hankkeen etenemisestä ja heitä on kuultu ennen rakentamispäätöksen tekemistä. Rajavartiolaitos maksaa maanomistajille rakentamisen päätyttyä kertakorvauksen esteaidan rakentamisesta maankäytölle aiheutuneesta pysyvästä vahingosta ja haitasta. Korvauksen määrittämisessä on suunniteltu käytettävän summa-arvomenetelmän mukaan määräytyvää hintaa korotettuna viidellä prosentilla. Haitan alkamisen ja korvauspäätöksen tekemisen väliseltä ajalta on korvaukselle suunniteltu maksettavan viivästyskorkoa. Maanomistajia tullaan kuulemaan ennen korvauspäätöksen tekemistä. Verottaja on antanut ohjeen korvauksen verottamisesta.

Aidan lisäksi rakennetaan tie

Rakennettavan aidan viereen tullaan rakentamaan tie rajapartioiden liikkumista ja huoltotöitä varten. Tien viereen raivataan aukko teknisen valvonnan mahdollistamiseksi ja puiden kaatumisvahinkojen minimoimiseksi. Aukko on leveydeltään noin 10 metriä. Aitaan on suunniteltu portteja rajanylityspaikkojen lisäksi myös maastorajalle rajapartioiden ja yhtä lailla eläinten liikkumisen mahdollistamiseksi. Tärkeimmille kohdealuille asennetaan valaistus ja kaiuttimet. Aidasta on teetetty ympäristöselvitys, ja tavoitteena on aiheuttaa luonnolle niin vähän haittaa kuin mahdollista. Kaakkois-Suomen ELY-keskus päättää tuleeko esteaidalle tehdä varsinainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

Mediatilaisuus Pelkolassa

Rajavartiolaitos järjestää mediapäivän 14.4.2023 Pelkolan rajavartioasemalla, jossa annetaan lisätietoja rakentamisen aloittamisesta ja hankkeen etenemisestä. Medialla on mahdollisuus osallistua tilaisuuteen erikseen jaettavan kutsun ja ilmoittautumisen kautta. Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua Pelkolassa myös esteaidan rakennustyömaahan.

Lisätietoja antaa hankepäällikkö Ismo Kurki, sähköposti: ismo.kurki(at)raja.fi, puhelin: 0295 420 411.

Metsäkone kaataa puita rajan läheisyydessä.

Hankesivusto 

Itärajan esteaidalla on oma sivusto verkkosivuillamme, jonne päivitämme tietoa hankkeen etenemisestä: Itärajan esteaita | Rajavartiolaitos

Aiemmat tiedotteet

Itärajan esteaidan pilotti rakennetaan Imatralle | Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitoksen suunnitelma itärajan aidaksi valmistunut | Rajavartiolaitos

Itärajan esteaidan pilotointi käynnistyy | Rajavartiolaitos

Itärajan esteaita Raja - tiedote