Personer som anländer via EU- och Schengenområdet ska på egen hand kontakta myndigheterna

Det finns ingen gränskontroll i trafiken mellan Schengenländerna och normala principer för fri rörlighet tillämpas. 

Det rekommenderas att personer som anländer till Finland och som behöver internationellt skydd kontaktar myndigheterna vid ankomsten till landet eller så snabbt som möjligt efter ankomsten. 

Migrationsverket har också gett anvisningar ur sitt perspektiv för personer som hjälper människor som flyr från krig eller förföljelse. Personer som erbjuder hjälp rekommenderas att läsa anvisningarna på Migrationsverkets webbplats. 

Gränsbevakningsväsendet tar inte ställning till transportbolagens och trafikidkarnas eventuella krav på resedokument. Ukrainas ambassad i Finland bistår också personer som anländer till landet vid behov. 

Personer som anländer via den yttre gränsen förutsätts ha ett giltigt resedokument. Visum krävs också av dem vars medborgarskap förutsätter det. Beviljande av visum vid gränsen blir aktuellt endast i nödvändiga enskilda fall.

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för gränskontrollerna vid Finlands yttre gränser. Gränsbevakningsväsendet tar också emot asylansökningar vid Finlands yttre gränser.

 

Information om ukrainares vistelse eller ansökan om asyl i Finland

Migrationsverkets anvisningar för personer som anländer från Ukraina

Information om polisens övervakning av utlänningar. Polisens uppgift är att ta emot asylansökningar av asylsökande och registrera dem vid de inre gränserna.

Inrikesministeriet

Arbeta i Finland (Arbets- och näringsministeriet)

Utländsk arbetstagare i Finland (Arbetarskyddsförvaltning)

Hjälpsystemet för offer för människohandel