Finland erbjuder skydd

Finland erbjuder skydd för ukrainska medborgare och familjer som flyr krig eller förföljelse. Myndigheterna förhåller sig också flexibelt till personer som lämnar Ryssland via Finland, till exempel EU- och Schengenmedborgare, samt andra nödställda.

Gränsbevakningsväsendet säkerställer gränssäkerheten under alla förhållanden 

Gränsbevakningsväsendet säkerställer gränssäkerheten under alla förhållanden. Tillsammans med andra myndigheter följer vi noggrant vår verksamhetsmiljö och situationer som påverkar gränssäkerheten. Vi reglerar alltid vår beredskap enligt situationen och vi har förberett oss på störningssituationer. Vi skapar säkerhet under alla förhållanden.

Gränsbevakningsväsendet verkar alltid med respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.