EU- ja Schengen-alueen kautta saapuvien tulee ottaa omatoimisesti yhteyttä viranomaisiin

Schengen-maiden välisessä liikenteessä ei ole rajavalvontaa ja normaalit vapaan liikkuvuuden periaatteet ovat käytössä. 

Suomeen saapuvia kansainvälistä suojelua tarvitsevia suositellaan ottamaan yhteyttä viranomaisiin maahan saavuttaessa tai mahdollisimman nopeasti sen jälkeen. 

Maahanmuuttovirasto on ohjeistanut myös omasta näkökulmastaan sotaa tai vainoa pakenevia henkilöitä auttavia ihmisiä. Apua tarjoavia henkilöitä suositellaan tutustumaan maahanmuuttoviraston sivustoilta löytyviin ohjeistuksiin. 

Rajavartiolaitos ei ota kantaa kuljetusyhtiöiden ja liikenteenharjoittajien mahdollisiin matkustusasiakirja-vaatimuksiin. Ukrainan Suomen suurlähetystö avustaa myös maahan saapuvia ihmisiä tarvittaessa. 

Ulkorajaliikennettä rajoitetaan edelleen covid-19-epidemian johdosta

Ulkorajan kautta saapuvilta ihmisiltä edellytetään voimassa olevaa matkustusasiakirjaa. Myös viisumia edellytetään niiltä, joiden kansalaisuus sellaista edellyttää. Viisumin myöntäminen rajalla tulee kyseeseen vain välttämättömissä yksittäistapauksissa.

Rajavartiolaitos vastaa rajatarkastuksista Suomen ulkorajoilla. Rajavartiolaitos myös ottaa vastaan turvapaikkahakemukset Suomen ulkorajoilla.

Rajaliikennettä Suomeen on edelleen rajoitettu covid-19-epidemian johdosta. Muistathan siksi Suomeen matkustaessasi tarkistaa rajanylitykseen liittyvät ohjeet. Voimassa olevien covid-19-maahantulorajoitusten vuoksi kolmansien maiden kansalaisilla tulee olla välttämätön syy saapua maahan, jos heillä ei ole Suomen hyväksymää täyttä rokotussarjaa. Covid-rajoituksissa voidaan käyttää tapauskohtaista harkintaa. Kokonaisharkinnassa huomioidaan myös lapsen etu ja perheyhteyden säilyminen.

Tutustu voimassa oleviin rajanylitykseen liittyviin ohjeisiin.

Tutustu listaukseen maahantulon välttämättömistä syistä.

 

Tietoa ukrainalaisten oleskelusta tai turvapaikan hakemisesta Suomessa

Maahanmuuttoviraston toimintaohjeita Ukrainasta saapuville
Toimintaohjeita, jos saavut Ukrainasta Suomeen - Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille
Tilapäinen suojelu - Maahanmuuttovirasto (migri.fi) 
Тilapäinen suojelu -sivu ukrainaksi (migri.fi)

Maahanmuuttoviraston usein kysytyt kysymykset ukrainalaisten oleskelusta ja turvapaikan hakemisesta Suomessa (mukaan lukien kausityöläiset ja perheenjäsenet)
Usein kysytyt kysymykset Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan - Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Tietoa Poliisin ulkomaalaisvalvonnasta. Poliisin tehtävänä on turvapaikanhakijoiden turvapaikkahakemusten vastaanottaminen ja hakijoiden rekisteröiminen sisärajoilla.
Ulkomaalaisvalvonta - Poliisi

Sisäministeriön tiedote avun tarjoamisesta ukrainalaisille
Avun tarjoaminen ukrainalaisille - Sisäministeriö (intermin.fi)

Sisäministeriön tiedote Ukrainan tilanteeseen liittyvistä viranomaisvastuista
Sisäasiainhallinnon toiminta Ukrainan kriisissä - Sisäministeriö (intermin.fi)

Tietoa ulkomaalaisille työntekijöille Suomessa työskentelyn perusperiaatteista. Opas on saatavilla myös ukrainaksi.
Ulkomaalaisena työntekijänä Suomessa (tyosuojelu.fi)

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Tietoa saatavilla myös ukrainaksi.
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä (ihmiskauppa.fi)

Ohjeet lemmikkien maahantuloon ja eristämiseen Suomeen saapumisen jälkeen. Tiedote on saatavilla myös ukrainaksi.
Ukrainasta sotaa pakenevien Suomeen saapuvien henkilöiden mukana kulkevat lemmikkieläimet (ruokavirasto.fi).