EU- ja Schengen-alueen kautta saapuvien tulee ottaa omatoimisesti yhteyttä viranomaisiin

Schengen-maiden välisessä liikenteessä ei ole rajavalvontaa ja normaalit vapaan liikkuvuuden periaatteet ovat käytössä. 

Suomeen saapuvia kansainvälistä suojelua tarvitsevia suositellaan ottamaan yhteyttä viranomaisiin maahan saavuttaessa tai mahdollisimman nopeasti sen jälkeen. 

Maahanmuuttovirasto on ohjeistanut myös omasta näkökulmastaan sotaa tai vainoa pakenevia henkilöitä auttavia ihmisiä. Apua tarjoavia henkilöitä suositellaan tutustumaan maahanmuuttoviraston sivustoilta löytyviin ohjeistuksiin. 

Rajavartiolaitos ei ota kantaa kuljetusyhtiöiden ja liikenteenharjoittajien mahdollisiin matkustusasiakirja-vaatimuksiin. Ukrainan Suomen suurlähetystö avustaa myös maahan saapuvia ihmisiä tarvittaessa. 

Ulkorajan kautta saapuvilta ihmisiltä edellytetään voimassa olevaa matkustusasiakirjaa. Myös viisumia edellytetään niiltä, joiden kansalaisuus sellaista edellyttää. Viisumin myöntäminen rajalla tulee kyseeseen vain välttämättömissä yksittäistapauksissa.

Rajavartiolaitos vastaa rajatarkastuksista Suomen ulkorajoilla. Rajavartiolaitos myös ottaa vastaan turvapaikkahakemukset Suomen ulkorajoilla.

 

Tietoa ukrainalaisten oleskelusta tai turvapaikan hakemisesta Suomessa

Maahanmuuttoviraston toimintaohjeita Ukrainasta saapuville
Suomeksi: Ukraina / Україна | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)
Ukrainaksi: Інформація для українців | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Tietoa Poliisin ulkomaalaisvalvonnasta. Poliisin tehtävänä on turvapaikanhakijoiden turvapaikkahakemusten vastaanottaminen ja hakijoiden rekisteröiminen sisärajoilla.
Ulkomaalaisvalvonta - Poliisi

Sisäministeriön tiedote avun tarjoamisesta ukrainalaisille
Avun tarjoaminen ukrainalaisille - Sisäministeriö (intermin.fi)

Sisäministeriön tiedote Ukrainan tilanteeseen liittyvistä viranomaisvastuista
Sisäasiainhallinnon toiminta Ukrainan kriisissä - Sisäministeriö (intermin.fi)

Tietoa ulkomaalaisille työntekijöille Suomessa työskentelyn perusperiaatteista. Opas on saatavilla myös ukrainaksi.
Ulkomaalaisena työntekijänä Suomessa (tyosuojelu.fi)

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Tietoa saatavilla myös ukrainaksi.
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä (ihmiskauppa.fi)

Ohjeet lemmikkien maahantuloon ja eristämiseen Suomeen saapumisen jälkeen. Tiedote on saatavilla myös ukrainaksi.
Ukrainasta sotaa pakenevien Suomeen saapuvien henkilöiden mukana kulkevat lemmikkieläimet (ruokavirasto.fi).