Monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma (MoMeVa) on tarkoitettu hallinnollisen johtamisen tueksi varautumisessa merellisiin suur- tai monialaonnettomuuksiin. Yhteistoimintasuunnitelma selkeyttää eri toimijoiden roolia merellisissä suur- ja monialaonnettomuuksissa ja siinä määritellään keskeisten yhteistoimintaa edellyttävien toimintojen valtakunnalliset toimintamallit. Yhteistyösuunnitelmalla vahvistetaan kunkin toimialan sisäisen sekä toimialojen välisen operatiivisen valmiussuunnittelun, koulutuksen ja toiminnan perusteita. Kansainvälisesti vastaavista suunnitelmista käytetään monesti termiä MRO-plan, Mass Rescue Operation Plan.

Yhteistoimintasuunnitelmaa ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti. Suunnitelman päivittämisestä vastaa meripelastustoimen neuvottelukunta, joka meripelastuslain mukaan toimii Rajavartiolaitoksen apuna meripelastustoimen suunnittelussa, kehittämisessä ja seurannassa. Meripelastustoimen neuvottelukunnassa on edustettuina lähes kaikki yhteistoimintasuunnitelman laadintaan osallistuneet tahot.

Yhteistyösuunnitelma julkaisemisesta vastaa Rajavartiolaitos. Kulloinkin ajantasainen monialaisiin merionnettomuuksiin varautumisen yhteistoimintasuunnitelma on ladattavissa Rajan verkkosivuilta. Lisäksi kyseisellä sivulla pidetään erillisenä tiedostona muutoksenhallintatietoa, josta selviää käyttöön ottamisen jälkeen suunnitelmaan tehdyt muutokset.

Yhteistoimintamuistio MoMeVa yhteistoimintasuunnitelman käyttöönottamisesta (pdf)

Sitoutumisilmoitus MoMeVa yhteistoimintasuunnitelmaan (word)