Syftet med samarbetsplanen för beredskap inför marina flertypsolyckor är att klargöra de skilda aktörernas roll vid marina stor- och flertypsolyckor samt att definiera de riksomfattande verksamhetsmodellerna för de centrala funktioner vilka förutsätter samarbete. Med samarbetsplanen stärks grunderna för sjöräddningstjänstens operativa beredskapsplanering, utbildning och verksamhet.

Ibruktagandet av samarbetsplanen för beredskap inför marina flertypsolyckor (pdf)

Bilaga, anmälan (word)