Hyppää sisältöön

Rajavartiolaitos tukee Moldovan rajavalvontaa Frontex-operaation kautta

Julkaisuajankohta 5.4.2022 14.23
Tiedote

Pakolaisvirta Ukrainasta EU-naapurimaihin Puolaan, Slovakiaan, Unkariin ja Romaniaan ja myös EU:n ja Ukrainan naapurimaahan Moldovaan on ollut viimeisen kuukauden aikana voimakasta. Moldova on pyytänyt Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexilta tukea rajavalvontansa tehostamiseksi tilanteessa, jossa Ukrainasta saapuu pakolaisia Moldovan rajoille.

Euroopan unioni ja Moldova ovat solmineet 17.3.2022 asemaa koskevan sopimuksen, joka mahdollistaa toimivaltuuksia käyttävien eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvästä joukosta muodostettujen rajaturvallisuusryhmien lähettämisen Moldovaan.

Sopimuksen perusteella Frontex on laatinut yhteistyössä Moldovan kanssa operaatiosuunnitelman ja lähettää 84 rajavartijaa Moldovaan. Tätä varten Frontex on pyytänyt EU:n jäsenvaltioilta tukemaan operaatiota lähettämällä lisäresursseja rajatarkastustehtäviin yhteensä 45 henkilöä.

Rajavartiolaitos lähettää Frontexin pyynnön perusteella kaksi rajatarkastajaa Moldovaan 5.4. lukien. 

Ukrainasta sotaa pakenevien ihmisten mahdollisimman tehokkaaksi auttamiseksi ja Euroopan unionin rajavalvonnan toteuttamiseksi Rajavartiolaitos osallistuu aktiivisesti Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin koordinoimiin operaatioihin Ukrainan EU-rajanaapurien ja nyt myös Moldovan rajavalvonnan tukemiseksi.       

Ukrainan sota on vaikuttanut rajaturvallisuustilanteeseen Ukrainan EU-naapurimaissa, mutta myös muualla Euroopassa. Rajavartiolaitos varautuu lähettämään lisää rajavalvonnan henkilöstö- ja kalustoresursseja EU:n jäsenvaltioihin sen mukaan, miten ne Frontexilta tukea pyytävät ja Frontex edelleen jäsenmaiden resursseja tähän tarkoitukseen pyytää saada käyttöönsä.

Tähän mennessä Rajavartiolaitos on tukenut Frontexin lisäresurssipyyntöjen johdosta Romaniaa ja Viroa kumpaakin kahden rajavartijan vahvuisella lisäosallistumisella. Vuosittain Rajavartiolaitos osallistuu Frontexin koordinoimiin operaatioihin eri jäsenvaltiossa noin 35 henkilötyövuoden edestä.

Osallistumisvelvoite perustuu eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annettuun EU-asetukseen. 
Frontex ja isäntävaltiot vastaavat operaation tiedottamisesta. 

Lisätietoja: Rajavartiolaitoksen esikunta, ylitarkastaja Pietari Vuorensola, [email protected], puh 0295 421 000 (vaihde).
 

Raja - tiedote Rajavartiolaitos