Hoppa till innehåll

Förenta staternas kustbevakningsfartyg besöker Åbo den 5−9.11.2022

Utgivningsdatum 3.11.2022 16.45 | Publicerad på svenska 4.11.2022 kl. 10.05
Pressmeddelande
Skyttelbussarna till och från fartyget avgår från charterbusshållplatsen framför Åbo slott.

Förenta staternas kustbevakningsfartyg (United States Coast Guard Cutter, USCGC) Hamilton besöker Åbo den 5−9.11.2022. Som värd för besöket i Åbo står Västra Finlands sjöbevakningssektion.

Innan CGC Hamiltons ankomst till Åbo deltar fartyget i en samarbetsövning på Finska viken mellan Gränsbevakningsväsendet och Förenta staternas kustbevakning. I övningen deltar också Gränsbevakningsväsendets bevakningsfartyg Turva.

Besöket stöder Gränsbevakningsväsendets och Förenta staternas kustbevaknings gemensamma målsättningar berörande främjandet av maritim säkerhet.

CGC Hamiltons besättning kommer att ses i Åbos gatubild under besöket, då de besöker stadens olika attraktioner, så som t.ex. Åbo slott. Under hamnbesöket kommer också Västra Finlands sjöbevakningssektion att ordna maritim utbildning åt CGC Hamiltons besättning.

Öppna dörrar för allmänheten på söndag och måndag

På söndagen den 6.11.2022 kl. 12.30−16.30 och på måndag 7.11.2022 kl. 12.30−14.30 ordnar CGC Hamilton öppna dörrar, då allmänheten har en möjlighet att bekanta sig med fartyget genom guidade rundturer.

CGC Hamilton ligger förtöjd i Åbo hamn och till fartyget kan besökare endast ta sig med hjälp av, för evenemanget ordade, skyttelbussar. Skyttelbussarna till och från fartyget avgår från charterbusshållplatsen framför Åbo slott.

Vi ber alla besökare observera att fartyget endast kan ta emot besökare under de angivna tidpunkterna och i begränsade mängder åt gången. Besökarna bli tvungna att köa och Hamilton kan inte garantera att alla hinner besöka fartyget ifall intresset är stort.

De första transporterna till fartyget avgår både på söndag och måndag kl. 12.30. Den sista transporten till fartyget avgår på söndag ca kl. 16.00 och på måndag ca kl. 14.00.

Ytterligare information angående CGC Hamiltons besök i Åbo ger Västra Finlands sjöbevakningssektions biträdande kommendör, kommendör Ilja Iljin, tel. 0295 427 002.

 

Raja – pressmeddelande Västra Finlands sjöbevakningssektion