Hoppa till innehåll

Länsi-Suomen merivartioston vuosi 2021 oli edellisvuoden tapaan poikkeuksellinen

Julkaisuajankohta 26.1.2022 15.52
Tiedote
Rajatarkastus meneillään ulkona. Rajan auto vasemmalla, oikealla kaksi siviilihenkilöautoa jonossa ja rajavartijat tarkastavat autoilijoiden papareita.
Rajatarkastus meneillään ulkona. Rajan auto vasemmalla, oikealla kaksi siviilihenkilöautoa jonossa ja rajavartijat tarkastavat autoilijoiden papareita.

COVID-19-pandemia jatkui edelleen vuonna 2021 ja vaikutti voimakkaasti merivartioston toimintaan. Me-rivartiosto kantoi kortensa kekoon pandemiatilanteen hallitsemiseksi jatkamalla sisärajatarkastuksia val-tioneuvoston päätösten mukaisesti sekä antamalla virka-apua terveysviranomaisille näiden esittämien pyyntöjen perusteella.

Vuoden 2021 aikana Länsi-Suomen merivartiosto suoritti kaikkiaan 1,03 miljoonaa sisärajatarkastusta, joista ylivoimainen valtaosa saapuvassa liikenteessä. Tornion rajanylityspaikka oli edelleen sisärajavalvonnan polttopiste niin Länsi-Suomen merivartioston toimialueella, kuin valtakunnallisestikin. Merivartioston kaikista sisärajatarkastuksista vuonna 2021 suoritettiin Torniossa 80%.

Yli vuoden jatkuneet sisärajatarkastukset lopetettiin valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 26.7.2021, mutta Länsi-Suomen merivartiosto jäi rajanylityspaikoille antamaan virka-apua terveysviranomaille. Virka-aputehtäviin kuului koronatodistusten tarkastaminen sekä koronatestiin opastaminen. Rajavartiolaitoksen muilta hallintoyksiköiltä saatu arvokas komennustuki turvasi sisärajatarkastusten ammattitaitoisen ja tehokkaan suorittamisen sekä mahdollisti meripelastusvalmiuden ylläpitämisen ja merivartioston muun merellisen toiminnan jatkamisen asianmukaisella tasolla. Omikron -variantin myötä pandemiatilanne muuttui äkillisesti joulukuussa huonompaan suuntaan ja valtioneuvosto päätti palauttaa valvonnan sisärajoille 28.12.2021 alkaen.

Rajan ylittämiseen liittyviä rikoksia ja rikkomuksia havaittiin edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2021 kirjattiin 19 rikosilmoitusta laittoman maahantulon järjestämisrikoksista. Lisäksi havaittiin 28 epäiltyä väärennysrikosta ja 109 valtionrajarikosta. Viimeksi mainituista noin puolet (58) tutkittiin lievinä tekomuotoina. Käännytyksiä ja maahanpääsyn epäämispäätöksiä tehtiin yhteensä vain noin viidennes vuoden 2020 ta-sosta. Laskun syynä on valvonnan poistuminen sisärajoilta heinäkuussa. 

Merellä havaittiin ympäristön turmelemiseen liittyviä rikkomuksia ja öljypäästöjä hieman edellisvuotta vähemmän. Myös vesiliikennejuopumusten määrä laski edellisestä vuodesta.

Meripelastuksen suoritteita oli vuonna 2021 hieman enemmän edeltävään vuoteen verrattuna. Länsi-Suomen merivartiosto suoritti vuoden 2021 aikana 823 meripelastustehtävää ja merellistä avustustehtävää sekä 25 meripelastuksen ensihoitotehtävää. Vakavin tapahtuma sattui heinäkuussa Kokkolan Ykspihlajan edustalla, kun kaksi moottorivenettä törmäsivät toisiinsa. Törmäyksen seurauksena yksi henkilö joutui vedenvaraan ja menehtyi elvytyksestä huolimatta.

Merivartiosto työssään ulapalla.

 

Merivartiosto järjesti useita harjoituksia meripelastukseen ja merelliseen ympäristövahinkojen torjuntaan liittyen. Marraskuussa toteutettu suuronnettomuusharjoitus ULLA21, johon osallistui yhteensä yli 200 henkilöä, oli vuoden 2021 suurin yksittäinen harjoitus. 

Länsi-Suomen merivartiosto antoi vuoden 2021 aikana virka-apua poliisille, pelastustoimelle, Tullille, Puolustusvoimille, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (TUKES), Väylävirastolle, Lentopelastuskeskukselle ja Suomen ympäristökeskukselle.

Kansainvälistä merellistä yhteistyötä jatkettiin vuonna 2021. Länsi-Suomen merivartioston henkilöstöä osallistui laajalti Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) toimintaan; merkittävimpänä kokonaisuutena Joint Operation Poseidon Sea, johon osallistuttiin 2.12.2020 - 19.5.2021. Merivartioston virkamiehet työskentelivät operaatioissa pääosin lyhyinä, muutaman viikon tai kuukauden komennusjaksoina moninaisissa tehtävissä Chioksen alueella Egeanmerellä.  Lisäksi operaation käyttöön oli luovutettu Länsi-Suomen merivartioston PV08-luokan partiovene PV-281.

Haastavasta vuodesta huolimatta Länsi-Suomen merivartiosto onnistui hyvin toteuttamaan kriisivalmiuden sekä sotilaallisen maanpuolustuksen harjoitusten tärkeimmät tavoitteet. Harjoitukset kyettiin toteuttamaan terveysturvallisesti, mutta laadusta tinkimättä. Puolustusvoimien kanssa sotilaallista maanpuolustusta harjoiteltiin mm. paikallispuolustusharjoituksissa Torniossa ja Raumalla. Vartioston oma kertaushar-joitus Turku21 järjestettiin Puolustusvoimien pääsotaharjoituksen yhteydessä toukokuussa.
 

Länsi-Suomen merivartiosto Raja - tiedote