Hyppää sisältöön

Uusi rajavyöhykettä koskeva asetus astui voimaan 15.6. – noudata liikkumisessa aina maastoon tehtyjä merkintöjä

Julkaisuajankohta 19.7.2022 15.48
Tiedote

Rajavyöhykkeen takarajan kulku tarkistetaan. Rajavyöhykettä sekä kavennetaan että levennetään. Muista, että liikkumisessa tulee aina noudattaa maastoon tehtyjä merkintöjä. Rajavartiolaitos päivittää merkinnät maastoon viimeistään 31.3.2023 mennessä.

Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta tuli voimaan 15.6.2022.

Rajavyöhykkeen takarajan kulkua tarkistetaan ja rajavyöhykettä kavennetaan niillä alueilla, joilla se on rajajärjestyksen ja -turvallisuuden ylläpitämisen kannalta mahdollista. Rajavyöhykettä levennetään eräiden raja-asemien läheisyydessä rajajärjestyksen ja -turvallisuuden ylläpitämiseksi. Eräillä muilla alueilla rajavyöhykettä levennetään merkintöjen havaitsemisen ja ylläpidon helpottamiseksi. 

Rajavartiolaitos muistuttaa, että rajavyöhykkeen takaraja kulkee Valtioneuvoston asetuksessa mainittujen kiintopisteiden kautta siten kuin se on maastoon merkitty. Liikkumisessa tulee siis aina noudattaa maastoon tehtyjä merkintöjä eikä merkintöjen määrittämää takarajaa saa ylittää ilman asianmukaista rajavyöhykelupaa. Takarajan kulku on merkitty maastoon puomein, kyltein tai puihin ja pylväisiin maalatuilla tai kiinnitetyillä keltaisilla renkailla.

Rajavartiolaitos päivittää merkinnät maastoon viimeistään 31.3.2023 mennessä. Merkintöjen valmistuttua ne ilmoitetaan Maanmittauslaitokselle, joka vie ne digitaaliseen kartta-aineistoon. Sieltä tieto on kaikkien käytettävissä esimerkiksi kansalaisen karttapaikka sovelluksen kautta.

Lisätietoa rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykeluvan hakemisesta.

Asetuksen viimeisimmät muutokset (valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta, 416/2022) löytyvät Finlex-sivustolta.