Hoppa till innehåll

Den nya förordningen om gränszonen trädde i kraft den 15 juni – följ alltid markeringarna när du rör dig i terrängen

Utgivningsdatum 19.7.2022 15.48
Pressmeddelande

Gränszonens bakre gräns kontrolleras. Gränszonen blir både smalare och bredare. Kom ihåg att alltid följa markeringarna när du rör dig i terrängen. Gränsbevakningsväsendet uppdaterar markeringarna i terrängen senast den 31 mars 2023.

Statsrådets förordning om ändring av 5 och 6 § i statsrådets förordning om gränszon och om gränszonens bakre gräns trädde i kraft den 15 juni 2022.

Gränszonens bakre gräns kontrolleras och gränszonen blir smalare i de områden där det är möjligt med tanke på upprätthållandet av gränsordningen och gränssäkerheten. Gränszonen breddas i närheten av vissa gränsstationer för att upprätthålla gränsordningen och gränssäkerheten. På vissa andra områden breddas gränszonen för att underlätta underhåll och att upptäcka markeringar. 

Gränsbevakningsväsendet påminner om att gränszonens bakre gräns löper genom fixpunkterna som nämns i Statsrådets förordning så som den märkts ut i terrängen. När man rör sig vid gränszonen ska man alltså alltid följa de markeringar som gjorts i terrängen och den bakre gräns som markeringarna anger får inte överskridas utan behörigt gränszonstillstånd. Den bakre gränsen har märkts ut i terrängen med bommar, skyltar eller gula cirklar som målats eller fästs på träd eller stakar.

Gränsbevakningsväsendet uppdaterar markeringarna i terrängen senast den 31 mars 2023. När markeringarna är klara meddelas de till Lantmäteriverket som för in dem i det digitala kartmaterialet. Därifrån är informationen tillgänglig för alla till exempel genom applikationen Kartplatsen.

Mer information om gränszonen och ansökan om gränszonstillstånd.

De senaste ändringarna i förordningen (statsrådets förordning om ändring av 5 och 6 § i statsrådets förordning om gränszon och om gränszonens bakre gräns, 416/2022) finns på Finlex webbplats.

Statsrådets förordning om ändring av 5 och 6 §… 416/2022 - Ursprungliga författningar - FINLEX ®

Gränsbevakningsväsendet Raja – pressmeddelande