Hyppää sisältöön

Vecka 17 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 2.5.2022 13.43 | Publicerad på svenska 3.5.2022 kl. 16.56
Pressmeddelande
Grisslan lämnar hamnen med full last. Gränsbevakningsväsendets snabba båt förtöjd vid en kaj.

Sjöbevakningssektionen deltog i övningen SAR2022 vid Helsingfors-Vanda – Finska vikens sjöbevakningssektion ordnade övningen SAARI.

Helsingfors–Vanda flygplats

Vid Helsingfors-Vanda flygplats gjordes 41 013 gränskontroller i trafiken över den yttre gränsen vecka 17 (vecka 16: 44 242). 88 granskningar gjordes i anslutning till utlänningsbestämmelserna (vecka 16: 114). 

Finska vikens sjöbevakningssektion deltog under verksamhetsveckan i storolycksövningen SAR2022 vid Helsingfors-Vanda flygplats. Under övningen övade deltagarna på att leda och samordna räddningsinsatser i ett storolycksuppdrag inom flygtrafiken.

Helsingfors hamn

Hamnens gränskontrollenhet vid Finska vikens sjöbevakningssektion har alltjämt utfört skärpt övervakning av utlänningar i Helsingfors hamnar och säkerställt lägesbilden genom övervakning. I hamnarna gjordes cirka 400 kontroller i anslutning till utlänningsbestämmelserna (vecka 16: 600). 

Verksamheten vid det servicecenter som grundats i Västra hamnen i Helsingfors stöddes fortsättningsvis i enlighet med polisens begäran om handräckning. 

Asylansökningar och ansökningar om tillfälligt skydd

Vecka 17 tog Finska vikens sjöbevakningssektion emot tio asylsökningar vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar. Tre ansökningar om tillfälligt skydd togs emot.

Fem nya förundersökningar i enheten för brottsbekämpning

Vid Finska vikens sjöbevakningssektion inleddes fem nya förundersökningar under veckan (vecka 16: 3). Brottsbenämningarna var bl.a. riksgränsbrott och lämnande av oriktiga personuppgifter.

Finska vikens sjöbevakningssektion ordnade övningen SAARI

I Finska vikens sjöbevakningssektions verksamhetsområde var den gångna veckan normal för årstiden i fråga om antalet uppdrag till havs. På grund av islossningen har antalet sjösatta fritidsbåtar ökat betydligt jämfört med föregående vecka. Sjösättningen av fritidsbåtar har lyckligtvis inte ökat antalet sjöräddningsuppdrag inom sjöbevakningssektionens verksamhetsområde än så länge. Det relativt svala vädret har gjort att antalet människor som åkt ut på havet är ganska litet. Under vecka 17 utfördes nio (vecka 16: 12) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. 

Finska vikens sjöbevakningssektion ordnade övningen SAARI som gällde ledning av oljebekämpning på öppet hav och logistik från den 26 till den 29 april 2022. Under övningen flyttades material från Gränsbevakningsväsendets oljebekämpningslager till ett påhittat övningsområde, till exempel en oljebom som är planerad för öppet hav. 

Sjöbevakarna fäster oljebekämpningsmateriel för transporten.

Bojar lyfts upp på en traktors släpvagn.

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för bekämpningen av miljöskador på öppet hav, till exempel bekämpningsåtgärder vid olje- och kemikalieolyckor och fartygsoljeutsläpp. Finska vikens sjöbevakningssektion ansvarar för Gränsbevakningsväsendets operativa verksamhet på Finska viken.

Logistiken är en viktig del av oljebekämpningen | Gränsbevakningsväsendet 

Raja – pressmeddelande