Hoppa till innehåll

Logistiken är en viktig del av oljebekämpningen

Utgivningsdatum 28.4.2022 17.59 | Publicerad på svenska 29.4.2022 kl. 15.50
Pressmeddelande
Merivartijoita tarkastamassa öljyntorjuntapuomien keloja.

Finska vikens sjöbevakningssektion ordnar en övning (Saari) som gäller ledning av oljebekämpning på öppet hav och logistik från den 26 till den 29 april 2022.

Människor och en lastbil lämnar räddningsverkets fartyg. I bakgrunden avtalsfartyget Grisslan.

Under övningen flyttas material från Gränsbevakningsväsendets oljebekämpningslager till ett påhittat övningsområde, till exempel en oljebom som är planerad för öppet hav. 

"Beredskap och övningar är en viktig del av oljebekämpningen, eftersom verkliga fall till all tur förekommer sällan. Utrustningen som används är dessutom tung, vilket innebär att det tar tid att flytta den till olycksplatsen och för detta behövs specialmateriel. En rulle med oljebom som är avsedd för öppet hav väger fyra ton och över tjugo sådana flyttades", konstaterar övningsledaren Jukka-Pekka Lumilahti, enhetschef för räddningsverksamheten vid Finska vikens sjöbevakningssektion. 

I övningen som ordnas i Helsingfors, Lovisa och Hangö deltar totalt cirka 50 personer. I övningen deltar förutom Finska vikens sjöbevakningssektion även Helsingfors räddningsverk, staben för Gränsbevakningsväsendet och Gränsbevakningsväsendets avtalsfartyg för miljöskadebekämpning, Grisslan.

Sjöbevakare inspekterar rullar med oljebommar.

En cistern lyfts.

Rullar med oljebommar lyfts.

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för bekämpningen av miljöskador på öppet hav, till exempel bekämpningsåtgärder vid olje- och kemikalieolyckor och fartygsoljeutsläpp. Finska vikens sjöbevakningssektion ansvarar för Gränsbevakningsväsendets operativa verksamhet på Finska viken. Gränsbevakningsväsendet har egen oljeuppsamlings- och bekämpningsutrustning bland annat på bevakningsfartyget Turva. I bekämpningen deltar dessutom separata avtalsfartyg och marinen. Vid kusten ansvarar räddningsverken för oljebekämpningen.


Mer information om övningen ges av Jukka-Pekka Lumilahti 0295 426 017.

Raja – pressmeddelande