Rajavartiolaitoksen Dornier-valvontalentokoneiden korvaaminen välttämätöntä valtion, ihmisten ja ympäristön turvallisuuden takaamiseksi

15.4.2021 10.29
Tiedote

Rajavartiolaitoksen vanhenevien Dornier 228 -valvontalentokoneiden korvaaminen on kirjattu Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Uusien monitoimilentokoneiden hankkiminen on kriittisen tärkeää Suomen turvallisuuden varmistamiseksi ja Rajavartiolaitoksen lakisääteisten tehtävien täyttämiseksi. Uusille lentokoneille ei kuitenkaan ole vielä tilausvaltuutusta. Tilausvaltuutus lentokoneille tarvitaan nyt, jotta lentokonehankintaa valmisteleva MVX-hanke etenee ajallaan ja uudet koneet saadaan käyttöön vuonna 2025.

Suomen merellinen toimintaympäristö on vaativa. Kapea ja matala Itämeri on yksi maailman vilkkaimmin liikennöidyistä meristä ja sen merellinen luonto on herkkä. Suomen merialueilla tapahtuu jatkuvasti läheltä piti -tilanteita, ja vakavan merellisen onnettomuuden riski on olemassa koko ajan.  Rajavartiolaitoksen on kyettävä ylläpitämään valmiutta ympäristö- ja suuronnettomuuksien hallintaan, ympäristövahinkojen havaitsemiseen, sekä Suomen rajojen ja alueellisen koskemattomuuden valvontaan.

Rajavartiolaitoksen lentokoneilla tuotetaan turvallisuutta päivittäin. Niiden tärkeimmät tehtävät ovat rajavalvonta merellä ja maalla, etsintä ja pelastus, sekä ympäristövahinkojen torjunta. Merellä öljyonnettomuuksien torjuntaoperaatioiden onnistunut johtaminen perustuu lentokoneiden henkilöstön ja valvontatekniikan suorituskykyyn. Lentokoneet tehostavat ja täydentävät myös Rajavartiolaitoksen pinta-alusten toimintaa. Rajavartiolaitoksen lentokoneet ovat tärkeä tuki myös luku¬isille muille viranomaisille niiden valvontatehtävissä, ja lentokoneilla palvellaan koko Suomea. Lisäksi lentokoneilla osallistutaan tärkeään ja Suomea velvoittavaan kansainväliseen raja- ja ympäristöturvallisuuden yhteistyöhön, muun muassa EU:n Frontexin operaatioissa.
Dornier 228 -valvontalentokoneet ovat palvelleet raja- ja meriturvallisuustehtävissä 25 vuotta, ja ne ovat tulossa nyt elinkaarensa päähän. Samaan aikaan Rajavartiolaitoksen tehtäväkenttä muuttuu jatkuvasti vaativammaksi toimintaympäristön muuttuessa. 

Rajavartiolaitoksen lentokoneita ei voi korvata muulla menetelmällä tai laitteella. Mikäli uusia lentokoneita ei hankita, Suomen kyky hallita erityisesti merellisten ympäristöonnettomuuksien torjuntaoperaatioita romahtaa. Suomi ei voisi myöskään huolehtia entiseen tapaan kansainvälisten sopimusten mukaisista sitoumuksistaan, toteaa Rajavartiolaitoksen hankejohtaja prikaatikenraali Jari Tolppanen

Rajavartiolaitos on selvittänyt vaihtoehtoja vanhenevan kaluston korvaamiselle MVX-hankkeessaan. Ainoastaan miehitetty lentokone pystyy selviytymään vaihtelevista tehtävistä Suomen vaativissa olosuhteissa, ja se on ilma-aluksista kustannustehokkain ja monikäyttöisin ratkaisu valvonta- ja etsintätehtäviin. Hankittavat monitoimilentokoneet pystyvät lentämään pidempiä matkoja, ja niissä on parempi kuljetuskapasiteetti sekä kehittyneemmät tekniset järjestelmät. Suomen pitkillä maarajoilla nämä ovat erityisen tärkeitä ominaisuuksia. Tällainen monikäyttöinen ja muuntautumiskykyinen sveitsiläinen linkkuveitsi on ratkaisuna käytännöllinen ja kustannustehokas.

Lentokonehankintaa valmistelevassa MVX-hankkeen tietopyyntömenettelyssä kartoitettiin vuoden 2020 aikana potentiaaliset lentokoneiden toimittajat. Rajavartiolaitoksella on valmius jatkaa MVX-hanketta julkaisemalla tarjouspyynnöt uusista monitoimilentokoneista. Lentokonehankinta etenee ajallaan vain, jos Rajavartiolaitokselle myönnetään tilausvaltuutus ja määräraha uusille monitoimilentokoneille talousarviomenettelyssä kesällä 2021.

kolme lentokoneen miehistön jäsentä kävelemässä poispäin lentokoneesta vihreissä lentohaalareissa sekä lentävä lentokone kuvattuna alhaaltapäin sinistä taivasta vasten

Mediauutisia MVX-hankkeesta

Rajavartiolaitos vetoaa uusien lentokoneiden saamiseksi: "Luotettavuus on jo nyt heikentynyt teknisten vikojen vuoksi" - MTVuutiset.fi

Rajavartiolaitos: Uudet valvontakoneet välttämättömiä – verkkouutiset.fi

MVX-hankkeessa ehdolla 14 erilaista konetyyppiä - Rajavartiolaitoksen Dornierit korvattava pikaisesti | lentoposti.fi

Rajavartijat jättivät viime vuonna kymmeniä lentovalvontatehtäviä väliin, koska vanhentunut tekniikkaa hajoilee – uusien koneiden rahat pöydällä kehysriihessä | Yle Uutiset | yle.fi

Rajavartiolaitos kaipaa pikaisesti tilausvaltuutusta 60 miljoonan valvontakonehankkeelle | Uutissuomalainen | Uusimaa

Rajavartiolaitos yrittää kiirehtiä määrä­rahaa uusiin valvonta­koneisiin, teknisten vikojen vuoksi vanhat eivät enää nouse aina ilmaan - Kotimaa | HS.fi

Rajavartiolaitos hakee uutta valvontakonekalustoa – esillä konetyyppejä pienestä DA62:sta aina ATR 72:een ja liikesuihkuihin | Tekniikkatalous

Raja - tiedote