Hyppää sisältöön

Pohjois-Karjalan rajavartioston vuoden 2022 toiminta ja keskeiset tulokset

Julkaisuajankohta 18.1.2023 9.42
Tiedote

Rajatilanne Pohjois-Karjalan rajavartioston valvomalla rajaosuudella on ollut vakaa vuonna 2022. Rajanylitysliikenne kasvoi edellisvuodesta hieman yli 36 prosenttia.

Rajatilanne Pohjois-Karjalan rajavartioston valvomalla rajaosuudella on ollut vakaa vuonna 2022. Vuoden aikana rajavartiosto havaitsi kahdeksan valtionrajarikosta, joissa yhteensä yksitoista henkilöä ylitti luvattomasti valtakunnan rajan. Näistä viidessä tapauksessa kuusi henkilöä tuli maastorajan yli Venäjältä Suomeen tarkoituksenaan ylittää valtakunnan raja laittomasti. Yhdessä tapauksessa henkilö ylitti rajan laittomasti ajoneuvolla Venäjältä Suomeen Värtsilä-Niirala rajanylityspaikkojen välillä. Yhdessä tapauksessa suomalainen henkilö ylitti rajan laittomasti Suomesta Venäjälle. Kahdessa tapauksessa valtakunnan rajan ylityksen maastorajalla voitiin katsoa tapahtuneen tahattomasti.

Vuonna 2022 Schengen-ulkorajan yli matkusti Pohjois-Karjalan rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla Niiralan rajatarkastusasemalla ja Joensuun lentoasemalla yhteensä 257 990 henkilöä. Rajanylittäjien määrä lisääntyi hieman yli 36 prosenttia vuoden 2021 tasosta (189 213).

Pohjois-Karjalan rajavartiosto havaitsi rajaturvallisuustehtävissä yhteensä 239 rikkomusta vuonna 2022. Vuonna 2021 rikkomuksia oli 151.

Pohjois-Karjalan rajavartioston henkilöstö tuki Kaakkois-Suomen rajavartiostoa syksyllä 2022 liikenteen ruuhkautuessa rajanylityspaikoilla. 

Pohjois-Karjalan rajavartiosto kotiutti vuoden 2022 kuluessa yhteensä 271 varusmiespalveluksen suorittanutta asevelvollista ja vapaaehtoisen asepalveluksen suorittanutta naista. Rajajääkärikomppania on osallistunut vapaaehtoiseen yhteismajoituskokeiluun vuonna 2022.


Tarkempia toimialakohtaisia tietoja on alla olevassa liitteessä.

Lisätietoja antaa rajavartioston apulaiskomentaja, puh. 0295 423 000 (vaihde)


LIITE


Rajatarkastukset

Vuonna 2022 rajan ylitti Niiralan rajanylityspaikan kautta 257 509 henkilöä. Vuonna 2021 rajanylittäjiä oli noin 184 402. Rajanylitysliikenne oli lähes 40 prosenttia (73 107 henkilöä) vilkkaampaa kuin vuonna 2021.

Suomalaisten rajanylitykset Niiralassa lisääntyivät 173 prosenttia (60 430 henkilöllä) samalla kun venäläisten määrä lisääntyi kahdeksalla prosentilla (11 621 henkilöllä). Muiden maiden kansalaisten määrä lisääntyi lähes 22 prosenttia (1 056 henkilöä).

Vuonna 2022 Niiralassa rajanylittäjistä oli suomalaisia 37 prosenttia, venäläisiä 61 prosenttia ja muiden maiden kansalaisia kaksi prosenttia. Vuonna 2021 suomalaisten osuus oli noin 19 prosenttia ja venäläisten osuus oli noin 78 prosenttia.

Niiralan rajanylityspaikka Vuosi 2021 Vuosi 2022 Muutos (määrä) Muutos (%)
Rajatarkastuksia 184 402 257 509 + 73 107 + 39,65
- suomalaiset 34 952 95 382 + 60 430 + 172,89
- venäläiset 144 654 156 275 + 11 621 + 8,03
- muut 4 796 5 852 + 1 056 + 22,02
Taulukko: Rajatarkastukset Niiralassa vuosina 2021 ja 2022 sekä muutokset.

Niiralan rajanylityspaikalla tehtiin pääsynepäämispäätös 82 henkilölle (viisi vuonna 2021). Toimenpiteet johtuivat Schengen alueelle vaadittavan viisumin tai oleskeluluvan puuttumisesta, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä sekä Schengen alueen viisumin oleskeluajan ylityksestä.

Joensuun lentoasemalla tehtiin rajatarkastus 499 matkustajalle (118 vuonna 2021). Rajatarkastuksia edellyttävät lennot suuntautuivat Schengen-alueen ulkopuolelle. 

Inarin tilapäinen rajanylityspaikka oli suljettuna koko vuoden 2022 ajan. Vuonna 2021 rajatarkastuksia tehtiin 4 693 kpl. 

Rajojen valvonta

Vuonna 2022 rajatilanne Pohjois-Karjalan rajavartioston valvomalla rajaosuudella oli vakaa. Henkilöiden luvattomia rajanylityksiä havaittiin kahdeksassa tapauksessa, kaksi tapausta oli helikopterin ja yksi metsäkoneen aiheuttamia. Kaikki tapahtuneet luvattomat rajanylitykset on käsitelty loppuun yhdessä Venäjän Federaation Suojärven alueen rajavaltuutetun kanssa. Vuonna 2021 havaittiin kaksi tapausta.

Eläinten ja luonnonvoimien aiheuttamia rajatapahtumia vuonna 2022 havaittiin 64 kappaletta. Vuonna 2021 vastaavia rajatapahtumia havaittiin 54 kappaletta. Suurin osa tapahtumista oli myrskyn ja/tai tykkylumen aiheuttamia puiden kaatumisia valtakunnan rajan yli. Toiseksi yleisin tapahtuma oli metsästyskoirien rajanylitykset.

Rajavartiosto jatkoi harvaan asuttujen alueiden viranomaisyhteistoimintaa. Rajavartiosto antoi virka-apua poliisille, pelastuslaitokselle ja muille viranomaisille. Kiireellisiä poliisitehtäviä rajavartiosto suoritti 18 kertaa. Ensivastetehtäviä rajavartiosto suoritti 16 kertaa. 

Rajavartiosto myönsi rajavyöhykkeellä liikkumiseen oikeuttavia rajavyöhykelupia 1 772 kappaletta, määrän ollessa 24 lupaa vähemmän kuin vuonna 2021 (1796 kpl). Kielteisiä rajavyöhykelupapäätöksiä tehtiin 104 kappaletta.

Rikostorjunta

Vuonna 2022 Pohjois-Karjalan rajavartiosto havaitsi rajaturvallisuustehtävissä yhteensä 239 rikkomusta, kun vuonna 2021 havaittiin 151 rikkomusta. Näistä suurin osa havaittiin Niiralan rajanylityspaikalla. Havaittujen rikkomusten määrään vaikuttivat merkittävästi muuttuneet rajanylitysliikenteen toimenpiteet ja poistuneet koronarajoitukset.

Rajavartiosto aloitti esitutkinnan 87 tapauksessa. Rajavartioston tutkimista tapauksista esitutkintapöytäkirja tai sakko on tehty 68 tapauksesta, jotka etenivät syyttäjälle asti. 

Kahdeksan valtionrajarikoksen ja yhdeksän lievän valtionrajarikoksen lisäksi tutkinnassa oli mm. 17 ulkomaalaisrikkomusta, kaksi rajavyöhykerikkomusta, kaksi rattijuopumusta, yksi törkeä rattijuopumus, kolme kalastusrikkomusta, yhdeksän kulkuneuvon kuljettamista oikeudetta, kymmenen paljastinlaiterikkomusta, neljä vaarallisen esineen tai aineen hallussapitoa, seitsemän lievää ampuma-aserikosta, 27 ajoneuvorikkomusta, 20 liikennerikkomusta sekä kahdeksan liikenneturvallisuuden vaarantamista. 

Vuonna 2022 rajavartiomiehen antamana sakkomenettelyasiana käsiteltiin 65 rikkomusta, kun vuonna 2021 sakkomenettelyssä käsiteltiin 44 rikkomusta. Huomautuksia annettiin 159 kappaletta.