Hyppää sisältöön

Ehdollista vankeutta parituksesta Hyrynsalmella

Julkaisuajankohta 22.3.2023 14.27
Tiedote

Kainuun käräjäoikeus on antanut tuomion asiassa, jossa kahta naishenkilöä epäiltiin Hyrynsalmella tapahtuneesta parituksesta. Asian esitutkinta suoritettiin Oulun poliisilaitoksen ja Kainuun rajavartioston yhteisen tutkintaryh-män toimesta.

Kainuun käräjäoikeus on antanut tuomion asiassa, jossa kahta naishenkilöä epäiltiin Hyrynsalmella tapahtuneesta parituksesta. Toisen vastaajan osalta asia jäi edelleen käsittelemättä, koska häntä ei saatu haastettua oikeuden istuntoon. Rikos oli tapahtunut vuosien 2016 - 2018 välisenä aikana. Rikosepäily heräsi poliisin ja Rajavartiolaitoksen partioiden suorittaessa syksyllä 2018 tarkastuksen thai-hierontaliikkeeseen. 

Esitutkinnassa ja oikeudessa todistajana kuultujen, hierontatyötä tehneiden henkilöiden mukaan heidän oli annettava asiakkaille seksipalveluja saadakseen itselleen tuloja. Maksu varsinaisesta hieronnasta oli mennyt suoraan liiketilan omistajalle tai toiselle huoneiston välillisesti vuokran-neelle henkilölle. Ainakin osa hierojana toimineista henkilöistä on ollut taloudellisesti heikossa asemassa, mikä on osaltaan vaikuttanut heidän päätymiseensä hierontatyöhön. 

Hierontaliikkeen omistaja on tuomittu käräjäoikeuden päätöksellä parituksesta 5 kuukauden eh-dolliseen vankeuteen, sekä maksamaan 80 euron suuruinen rikosuhrimaksu. Lisäksi hänet tuomit-tiin maksamaan valtiolle 990,10 euroa rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä. Todistelukus-tannuksia henkilön maksettavaksi jäi 477,80 euroa.

Tuomiosta voi valittaa, eikä se ole vielä lainvoimainen.

Asian esitutkinta suoritettiin Oulun poliisilaitoksen ja Kainuun rajavartioston yhteisen tutkintaryh-män toimesta.