Hoppa till innehåll

Vecka 8 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 28.2.2022 15.36 | Publicerad på svenska 1.3.2022 kl. 13.24
Pressmeddelande
Ett isfordon, i bakgrunden går två sjöbevakare på isen mot en fyr.

Den skärpta övervakningen av utlänningar fortsatte – isförhållandena på Finska viken försämras snabbt.

I utresekontrollen vid Helsingfors-Vanda flygplats ökade passagerarantalet under den gångna veckan med anledning av sportlovssäsongen. Eftersom sportloven infaller vid olika tidpunkter kommer passagerarantalet troligtvis att öka även under de närmaste veckorna, både i utrese- och inresekontrollen. Vid Helsingfors-Vanda flygplats gjordes 33 482 gränskontroller i trafiken över den yttre gränsen vecka 8 (vecka 7: 33 035). Antalet granskningar som gällde utlänningsbestämmelserna uppgick till 100 (vecka 7: 84).  

Vecka 8 skärpte hamnens gränskontrollenhet i likhet med de föregående veckorna övervakningen av utlänningar och närvaron i Helsingfors hamnar. I hamnarna gjordes cirka 305 kontroller i anslutning till utlänningsbestämmelserna (vecka 7: 420). 

Vecka 8 avvisade sjöbevakningssektionen en person i trafiken över den yttre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats och Helsingfors hamn (vecka 7: 7). Tre personer nekades inresa (vecka 7: 8). 22 asylansökningar togs emot (vecka 7: 3).

Vid Finska vikens sjöbevakningssektion inleddes fyra nya förundersökningar under verksamhetsveckan (vecka 7: 5). Behandlingen av pågående förundersökningar och informationssökningsprojekt har fortsatt aktivt.

Isförhållandena på Finska viken försämras snabbt

För sjöräddningens del var veckan lugn på Finska viken. Under vecka 8 utfördes två (vecka 7: 5) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. Den allvarligaste händelsen under veckan uppstod när ett holländskt fraktfartyg med maskinfel fick blackout söder om Orrengrund och drev omkring en stund. I situationen krävdes dock inga åtgärder av sjöbevakningssektionen.

Isläget på Finska viken är varierande och isförhållandena försämras fortfarande snabbt.
De varierande väderförhållandena gör att det lätt uppstår farliga situationer på isen. Utrusta och förbered dig väl om du ska ut på isen. Sjöräddningens nödnummer är 0294 1000.

Raja – pressmeddelande