Hoppa till innehåll

Vecka 4 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 30.1.2023 14.15 | Publicerad på svenska 31.1.2023 kl. 17.44
Pressmeddelande
Förfalskade dokument.

11 nya förundersökningar.

Helsingfors-Vanda flygplats

I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 4 utfördes 52 628 gränskontroller (vecka 3: 54 772) och 346 granskningar i anslutning till bestämmelserna om utlänningar (vecka 3: 348).

Helsingfors hamn

Under vecka 4 gjorde hamnens gränskontrollenhet 110 granskningar i anslutning till övervakningen av utlänningar i Helsingfors hamnar (vecka 3: 85) och 25 granskningar som gällde vägtrafikbestämmelser. I samband med granskningarna påträffades fyra asylsökande, fyra (vecka 3: 1) efterlysta personer, en SIS-II-registrering samt ett misstänkt rattfyllerifall.  

Under veckan anlände sammanlagt 1 722 ukrainska medborgare till Helsingfors hamnar (vecka 3: 1 692) och 1 825 avreste (vecka 3: 1 614). Sammanlagt 559 ryska medborgare (situationen 28.1.2023) anlände (vecka 2: 588) och 620 avreste (vecka 3: 598). 

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen


Vecka 4 gjorde Finska vikens sjöbevakningssektion ett förslag om avvisning och inreseförbud till Migrationsverket. Sjöbevakningssektionen avvisade en person vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 3: 3). Fyra personer nekades inresa (vecka 4: 2). 17 asylansökningar (vecka 3: 20) och sju ansökningar om tillfälligt skydd togs emot (vecka 3: 17). Dessutom gjordes 21 säkringsåtgärder (vecka 3: 40).

Sjöbevakningssektionen inledde 11 nya förundersökningar

Under vecka 4 inleddes 11 nya förundersökningar vid bevakningssektionen (vecka 3: 4). Tre av dessa var summariska (vecka 3: 1). Av de förundersökningar som brottsbekämpningsenheten inlett hade tre brottsbenämningen ordnande av olaglig inresa. Andra brottsbenämningar var bland annat riksgränsbrott, förfalskning, lämnande av oriktiga personuppgifter och luftfartsförseelse.

Uppdrag på havet

Isläget på Finska viken varierar fortfarande kraftigt. I Kotka är de inre vikarna istäckta och isgränsen söderut är i linje med Lehmänsaaris norra udd. Utanför Helsingfors och på västra Finska viken gränsar istäcket främst till skyddade hamnar och vikar. Öster om Porkala finns dock på grund av den hårda vinden tjocka isflak vid skärgårdens yttre gränser. 

Utöver den dagliga verksamheten och patrulleringen utfördes tre (vecka 3: 2) sjöräddnings- och biståndsuppdrag eller andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i vecka 4. Det allvarligaste fallet under veckan var ett polisuppdrag i Ekenäs som sjöbevakningssektionen deltog i på söndagen, då en person misstänktes ha drunknat. I vaken som observerades i området hittades bl.a. en jacka och andra föremål som tydde på att någon hade gått ner sig på isen. Polispatrullerna, hundpatrullen och Gränsbevakningsväsendets patrull från Hangö som larmats till platsen hittade ingen i vattnet. Spaningarna avslutades som resultatlösa. 

Internationellt samarbete

Fem tjänstemän från Helsingfors gränskontrollavdelning deltar för närvarande i olika Frontexinsatser, två i Italien, två i Rumänien och en i Frankrike. På motsvarande sätt arbetade fem tjänstemän från andra Frontexmedlemsstater, Rumänien, Tyskland, Ungern och två från Italien vid gränskontrollavdelningen under verksamhetsveckan.

Raja – pressmeddelande