Hoppa till innehåll

Vecka 35 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 5.9.2022 13.39 | Publicerad på svenska 6.9.2022 kl. 9.42
Pressmeddelande
Ett bevakningsfartyg är på väg ut på havet och passerar spetsen av en udde. På kommandobryggan syns befälhavarens silhuett.

Fyra kryssningsfartyg kom till Helsingfors hamnar – 20 nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen.

Helsingfors-Vanda flygplats

Vecka 35 utfördes 60 589 gränskontroller i trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats (vecka 34: 61 150) och 411 granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna (vecka 34: 610).

Helsingfors hamn

Under veckan kom 4 kryssningsfartyg till Helsingfors hamnar (vecka 34: 13). Bland besättningsmedlemmarna utfördes 101 (vecka 34: 112) gränskontroller och 19 (vecka 34: 36) visum beviljades. Förutom gränskontrolluppdragen som gällde kryssningsfartyg hade hamnens gränskontrollenhet alltjämt skärpt övervakning av utlänningar i Helsingfors hamnar och upprätthöll lägesbilden. 209 granskningar gjordes i anslutning till övervakningen av utlänningar (vecka 34: 256).

Avvisningar, nekad inresa och asylansökningar

Vecka 35 avvisade Finska vikens sjöbevakningssektion fem personer vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 34: 5). Två personer nekades inresa (vecka 34: 4). 12 asylansökningar togs emot (vecka 34: 6). 

Sjöbevakningssektionen inledde 20 nya förundersökningar

Under vecka 35 inleddes 20 nya förundersökningar vid bevakningssektionen (vecka 34: 23), av vilka 13 var summariska (vecka 34: 16). Brottsbenämningarna var bl.a. grovt ordnande av olaglig inresa, ordnande av olaglig inresa, riksgränsbrott, lämnande av oriktiga personuppgifter, förfalskning, 
innehav av förfalskningsmaterial och brott mot inreseförbud.

På havet var veckan lugnare än föregående vecka

I sjöbevakningssektionens område gjordes vecka 35 sammanlagt 20 (vecka 34: 47) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltagit i. Under veckoslutet orsakade läckande båtar sjöräddningsuppdrag. 

Den allvarligaste sjöräddningshändelsen under veckan var en båt som tog in vatten. Akterbrädet på en motorbåt som var på väg från Estland till Helsingfors på lördag kväll gick sönder och båten började ta in mycket vatten. Besättningen lyckades hålla i gång båten och körde till stranden där båten sjönk. Båtens besättning räddades oskadd ur båten. Bevakningsfartyget Turva lyfte båten ur havet med hjälp av lyftsäckar. Betydande bränsle- eller oljeutsläpp samt nedskräpning av miljön kunde undvikas.

Svenska kustbevakningen gästade Gränsbevakningsväsendet

Generaldirektören för Kustbevakningen i Sverige, Therese Mattson, besökte Finland med sitt sällskap. De bekantade sig förutom med Finska vikens sjöbevakningssektion även med verksamheten vid Sydöstra Finlands gränsbevakningssektion, Gräns- och sjöbevakningsskolan samt Bevakningsflygdivisionen. På mötet mellan Gränsbevakningsväsendets och Kustbevakningens ledning konstaterades att det operativa samarbetet fungerar utmärkt. Det beslutades att samarbetet ska utvecklas ytterligare bland annat beträffande bekämpningen av miljöskador till havs och utbildning.

Raja – pressmeddelande