Hoppa till innehåll

Vecka 29 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 25.7.2022 11.08 | Publicerad på svenska 26.7.2022 kl. 14.15
Pressmeddelande
En snabb båt och en kustbevakningsbåt utanför Helsingfors.

Fritidsbåtstrafiken livlig på havet – semesterperioden syns i passagerarmängderna i gränstrafiken.

Helsingfors-Vanda flygplats

Antalet passagerare vid den yttre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats minskade något jämfört med föregående vecka. I trafiken över de yttre gränserna utfördes 71 027 gränskontroller (vecka 28: 74 107) och 258 granskningar i anslutning till utlänningsbestämmelserna (vecka 28: 523). Passagerarmängderna vid de yttre gränserna är alltjämt större än normalt på grund av semesterflygningarna under sommarsäsongen.

Helsingfors hamn

Hamnens gränskontrollenhet vid Finska vikens sjöbevakningssektion har alltjämt utfört skärpt övervakning av utlänningar och upprätthållit lägesbilden i Helsingfors hamnar. Inga nämnvärda förändringar observerades i gränstrafiken generellt. Under den gångna veckan utfördes 260 granskningar som gällde övervakningen av utlänningar (vecka 28: 297).

Under veckan kom 18 kryssningsfartyg till Helsingfors hamnar (vecka 28: 9). Bland besättningsmedlemmarna utfördes 131 (vecka 28: 333) gränskontroller och 42 (vecka 28: 42) visum beviljades. 

Avvisningar, nekad inresa och asylansökningar

Vecka 29 avvisade Finska vikens sjöbevakningssektion tre personer vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar (vecka 28: 2). Ingen nekades inresa (vecka 28: 3). Två asylansökningar togs emot (vecka 28: 13). 

Sjöbevakningssektionen inledde 32 nya förundersökningar

Under vecka 29 inleddes 32 nya förundersökningar vid bevakningssektionen (vecka 28: 14), av vilka 24 var summariska. Brottsbenämningarna var bl.a. ordnande av olaglig inresa, grovt äventyrande av trafiksäkerheten, förfalskning, förande av fortskaffningsmedel utan behörighet samt fylleri i sjötrafik. 

Fritidsbåtstrafiken livlig på havet

Under veckan utfördes sammanlagt 68 (vecka 28: 58) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltagit i. Fritidsbåtstrafiken på havet var tämligen livlig särskilt under veckoslutet, vilket också återspeglades i antalet uppdrag. 

Veckans största sjöräddningshändelse var en sjötrafikolycka som inträffade i Ekenäs på lördagen. En snabb båt körde in i en våg, vilket ledde till att personerna ombord hamnade i vattnet. Passageraren i båten skadades. Den skadade transporterades till Prediums hamn, och därifrån transporterade Finnhems patienten vidare till Tölö sjukhus.

Övriga ärenden

En teknisk störning i telefonerna den 20 juli orsakade ett avbrott på över en timme i sjöräddningens larmnummer. Det finns inga uppgifter om att någon på grund av avbrottet inte skulle ha fått hjälp inom sjöräddningsansvarsområdet som hör till Finska vikens sjöbevakningssektion. Orsaken till felet utreds.

Raja – pressmeddelande