Hoppa till innehåll

Vecka 11 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 21.3.2022 16.30 | Publicerad på svenska 23.3.2022 kl. 10.03
Pressmeddelande
Bevakningsfartyget Turva tar sig fram genom isen. En sjöräddningshelikopter landar som bäst på helikopterdäcket.

Människor som flytt kriget i Ukraina påträffas dagligen i sjöbevakningssektionens verksamhetsområde – alltjämt lugnt beträffande sjöräddningen.

Under verksamhetsvecka 11 påträffades människor som flytt kriget i Ukraina vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar dagligen.

I havsområdena och skärgården utförde Finska vikens sjöbevakningssektion vid Gränsbevakningsväsendet gränssäkerhet, territorialövervakning, sjöräddning och övervakning av miljöskador.

Helsingfors–Vanda flygplats

Antalet passagerare vid Helsingfors-Vanda flygplats var på samma nivå som föregående vecka, dvs. alltjämt ganska måttligt. Antalet gränskontroller ökade jämfört med föregående vecka. Vid Helsingfors-Vanda flygplats gjordes 31 515 gränskontroller i trafiken över den yttre gränsen vecka 11 (vecka 10: 30 141). Antalet granskningar som gällde utlänningsbestämmelserna uppgick till 17 (vecka 10: 278). 

Anordning för identifiering av fingeravtryck. 

Helsingfors hamn

Hamnens gränskontrollenhet vid Finska vikens sjöbevakningssektion har utfört skärpt övervakning av utlänningar i Helsingfors hamnar och säkerställt lägesbilden genom övervakningen. I hamnarna gjordes cirka 1 200 kontroller i anslutning till utlänningsbestämmelserna (vecka 10: 2 084). 

Servicecentret som grundades i Västra hamnen i Helsingfors inledde sin operativa verksamhet på morgonen den 16 mars. Vid servicecentret verkar förutom polisinrättningen i Helsingfors även Helsingfors stads socialväsende och Migrationsverket samt Finlands Röda Kors som verket befullmäktigat. Finska vikens sjöbevakningssektion stöder servicecentrets verksamhet bland annat genom att hänvisa passagerare till centret. 

Avvisningar, nekad inresa och asylansökningar

Vecka 10 avvisade sjöbevakningssektionen åtta personer i trafiken över den yttre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats och Helsingfors hamn (vecka 10: 3). En person nekades inresa (vecka 10: 3). Fem asylansökningar togs emot (vecka 10: 48).

Fem nya förundersökningar i enheten för brottsbekämpning

Vid Finska vikens sjöbevakningssektion inleddes fem nya förundersökningar under verksamhetsveckan (vecka 10: 9) och en utredning på förhand enligt 3 kap. 3 § 2 punkten i förundersökningslagen. Brottsbenämningarna var bl.a. ordnande av olaglig inresa, riksgränsbrott, brott mot inreseförbud och utlänningsförseelse.

Alltjämt lugnt beträffande sjöräddningen

Beträffande sjöräddningen var veckan lugn i likhet med föregående vecka. Issituationen i Finska vikens sjöbevakningssektions verksamhetsområde är mycket utmanande eftersom situationen varierar kraftigt mellan olika områden: öppet vatten, issörja, isflak och tjock fastis. I Hangö och Porkala observerades några småbåtar som sjösatts. Under vecka 11 utfördes två (vecka 10: 2) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i.

Raja – pressmeddelande