Hoppa till innehåll

Valborgshelgen vid Finska vikens sjöbevakningssektion (29.4–1.5)

Utgivningsdatum 2.5.2023 14.04 | Publicerad på svenska 3.5.2023 kl. 10.03
Pressmeddelande
Haveribåten på väg att driva i land.

Valborgshelgen vid Finska vikens sjöbevakningssektion.

Gränskontroller och kontroller i anslutning till bestämmelserna i utlänningslagen

I trafiken över den yttre gränsen vid Helsingfors-Vanda flygplats utfördes under veckoslutet 28 989 gränskontroller och 20 granskningar i anslutning till bestämmelserna i utlänningslagen. Under valborgshelgen observerades sammanlagt 16 efterlysta personer och dokument.

Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Under valborgshelgen övervakade Hamnens gränskontrollenhet frakthamnar och utlänningar i sitt verksamhetsområde. 26 granskningar i anslutning till övervakningen av utlänningar gjordes i Helsingfors hamn. Under granskningarna påträffades en efterlyst person.

Med gränskontroller avses kontroller för att upprätthålla gränssäkerheten som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Under veckoslutet avvisade Finska vikens sjöbevakningssektion en person vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar och en person nekades inresa. Sex asylansökningar och fyra ansökningar om tillfälligt skydd togs emot. Två säkringsåtgärder vidtogs.

Med nekad inresa avses i utlänningslagen att en tredjelandsmedborgares inresa hindras vid den yttre gränsen på det sätt som föreskrivs i kodexen om Schengengränserna.

Tillfälligt skydd är avsett för personer som flyr kriget i Ukraina. Genom att bevilja tillfälligt skydd kan man ge en begränsad grupp skydd i en process som är snabb och enklare än asylförfarandet.

Uppdrag på havet

På grund av det kalla vädret under valborgshelgen var sjötrafiken obetydlig. Under valborgshelgen uppgick antalet sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i till tio. På havet kunde allvarliga olyckor undvikas och sjöbevakningssektionen sysselsattes främst av båtar som fått maskinfel. 

Händelserna fördelade sig enligt följande: fyra larmsituationer och två biståndsuppdrag på havet. 
Sjöbevakningssektionen deltog i en annan myndighets uppdrag genom att delta i tre polisuppdrag och ett annat uppdrag.

Det största sjöräddningsuppdraget under veckoslutet utfördes på söndagen när en nio meter lång motorbåt blev manöveroduglig på grund av maskinproblem och drev omkring i farleden väster om Hietakari utanför Kotka. Tre personer befann sig ombord på båten. Till platsen larmades en patrull från Kotka sjöbevakningsstation som bogserade båten till Kuusinen. Personskador kunde lyckligtvis undvikas.

Till meddelandet bifogas en bild av en helt ny båt som fick ett maskinfel efter tio minuters körning och hamnade nära ett stenigt ställe. Till en början var det problem med ankaret, men lyckligtvis höll det till slut och hindrade båten från att driva i land. En patrull från Aspö sjöbevakningsstation lyckades bogsera haveribåten utan skador till avgångshamnen, men båtens ankare fastnade i bottnen och kunde inte lyftas upp under räddningen. 

Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.

Gränsbevakningsväsendet är den ledande sjöräddningsmyndigheten i Finland. Vi ansvarar för att ordna sjöräddningstjänsten. Uppdragen leds av sjöräddningens ledningscentraler i Helsingfors (Finska vikens sjöbevakningssektion) och Åbo (Västra Finlands sjöbevakningssektion).

Raja – pressmeddelande