Hoppa till innehåll

Gränsbevakningsväsendets årsberättelse 2023 har publicerats

Utgivningsdatum 24.5.2024 14.39
Nyhet
Två personer installerar en slang på fartygets däck för oljebekämpning.

I slutet av 2023 stötte Gränsbevakningsväsendet på allvarliga störningar i gränssäkerheten vid östgränsen, en situation som fortfarande pågår. Vi måste ständigt vara beredda på att situationen snabbt kan försämras.

För att hantera störningssituationen har Gränsbevakningsväsendet använt sina lagstadgade nya befogenheter och de nya kapaciteter som utvecklats under de senaste åren. Exempel på dessa är kapaciteten för hantering av folksamlingar och bättre verktyg för att upprätthålla lägesbilden. Övriga säkerhetsmyndigheter har bistått med ovärderlig hjälp.

Under året använde Gränsbevakningsväsendet sina totalresurser på ett flexibelt sätt och fördelade dem enligt det aktuella läget och behovet.

Allmänhetens förtroende ligger till grund för verksamheten

Gränsbevakningsväsendets personal har än en gång visat prov på sin yrkeskunnighet, pålitlighet och samarbetsvillighet under det gångna exceptionella året.

Gränsbevakningsväsendet har under de senaste åren klarat sig exemplariskt i de undersökningar som mäter förtroendet för myndigheterna och deras anseende. Enligt resultaten i T-Medias enkät Luottamus&Maine var Gränsbevakningsväsendet nu för tredje året Finlands mest pålitliga organisation inom den offentliga förvaltningen. Gränsbevakningsväsendet delade förstaplatsen med Nödcentralsverket.

Medborgarna upplever att Gränsbevakningsväsendet arbetar för allmänhetens bästa. Anseendet och förtroendet måste dock vinnas på nytt varje dag.

Läs årsredovisningen här: Gränsbevakningsväsendets årsberättelse 2023

Årsberättelsen i pdf-format
 

Gränsbevakningsväsendet Raja - uutinen