Hoppa till innehåll

Fripassagerare ombord på fraktfartyg som anlände till Brahestad

Utgivningsdatum 22.2.2022 15.34 | Publicerad på svenska 22.2.2022 kl. 15.38
Pressmeddelande
Rahtilaiva laiturissa, edessä Rajan autoja 4 kpl keula kohti laivaa

På måndags kvällen anlände fraktfartyget UHL Falcon till Brahestad, Lapaluoto hamn.

Fartyget hade en fripassagerare ombord. Fartygets besättning hade upptäckt fripassageraren under resans gång från Izmir, Turkiet till Brahestad.
Fartygets befälhavare hade anmält upptäckten till Gränsbevakningsväsendet. Västra-Finlands sjöbevakning fick uppgifter om fripassageraren före fartyget anlände till hamnen och kunde arrangera en grundlig granskning i samarbete med Tullens rörliga grupp. I granskningen deltog flertalet tjänstemän samt sjöbevaknings- och tullhundar. I samband med granskningen togs fripassageraren fast och transporterades till Migrationsverkets förläggning i Uleåborg.

Fartygets besättning och faciliteter granskades, men inga tecken på flera fripassagerare eller annan olaglig verksamhet upptäcktes. Personen hade gömt sig i lasten ombord och hade blivit upptäckt under resans gång.
Besättningen hade hållit personen under uppsikt resten av resan och när han anlände till Finland var han i gott skick. Personen ansökte om asyl som Västra-Finlands sjöbevakningssektion tog emot. Enligt mottagna uppgifter föreligger inget brott i ärendet och ingen brottsutredning inleds.
 

Raja – pressmeddelande Västra Finlands sjöbevakningssektion