Ohjeet rajanylitykseen koronapandemian aikana 28.11.2021 alkaen

Tämä valtioneuvoston päätöksen mukainen ohjeistus on voimassa 19.12.2021 saakka.
---
Rajavartiolaitoksen toteuttama valvonta Schengen-alueen sisärajoilla on päättynyt. Ulkorajaliikenteen rajoitukset jatkuvat yhä useiden maiden osalta.

Sinun tulee tutustua tähän ohjesivuun erityisesti, mikäli sinä tai läheisesi olette saapumassa Suomeen muualta kuin Schengen-alueeseen kuuluvasta maasta.

Muista kuitenkin, että tartuntatautilain mukaiset velvoitteet koskevat kaikkia Suomeen saapuvia.

Siksi sinun pitää tutustua terveysviranomaisten ohjeisiin, riippumatta siitä mistä maasta olet Suomeen saapumassa. Tutustu terveysturvallisuusohjeisiin THL:n verkkosivuilla.
 

---
Perustuslain 9 §:n mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, ja samoin jokaisella on oikeus lähteä Suomesta. 

Jokaisen Suomesta toiseen valtioon matkustavan tulee itse tarkistaa, mitkä ovat maahantulon rajoitukset ja edellytykset kohdemaassa.

Kohdemailla voi olla voimassa omia rajoituksiaan ja edellytyksiään matkailijoille.
---
Ennen Suomeen saapumista on suositeltavaa kirjautua Finentry-palveluun.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella vastaava palvelu on Laplandentry.

Näiden palveluiden käyttö sujuvoittaa terveysturvallista maahantuloa huomattavasti.
---
 

1.   Täyden covid-19-rokotussarjan saaneiden saapuminen Suomeen

Täyden rokotussarjan saaneet ihmiset saavat matkustaa Suomeen kaikista maista, pois lukien Botswana, Eswatini, Etelä-Afrikka, Lesotho, Mosambik, Namibia, Zimbabwe.

Henkilöihin jotka ovat ennen maahan saapumista oleskelleet viimeisen 14 vuorokauden aikana Botswanassa, Eswatinissa, Etelä-Afrikassa, Lesothossa, Mosambikissa, Namibiassa tai Zimbabwessa sovelletaan kohdan 3.2 mukaisia rajoituksia.

Viimeisestä rokotusannoksesta on täytynyt kulua aikaa vähintään 7 vuorokautta. Tarkista THL:n sivuilta, mitkä rokotussarjat ovat Suomessa hyväksyttyjä, ja millaisen todistuksen tarvitset.

Täyteen rokotussarjaan rinnastetaan sairastettu covid-19 tauti ja yksi hyväksytty covid-19 rokote. Tämä tulee esittää yhdellä todistuksella. Tarkista THL:n sivuilta, mitkä rokotussarjat ovat Suomessa hyväksyttyjä, ja millaisen todistuksen tarvitset.

Hyväksyttävästä covid-19-rokotussarjasta tai siihen rinnastettavasta sairastetusta covid-19 taudista ja yhdestä hyväksytystä covid-19 rokotteesta todistuksen esittävän täysi-ikäisen henkilön mukana voi saapua maahan hänen matkaseurueessaan matkustava alaikäinen lapsi. Alaikäisen lapsen terveysturvallisuustoimet määräytyvät voimassaolevan terveysturvallisuusohjeen mukaan. Tutustu terveysturvallisuusohjeisiin THL:n verkkosivuilla.

2.   Suomeen saapuminen EU- ja Schengen-maista

EU- ja Schengen-maita ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro, Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi ja Romania. Lisäksi tämä kappale koskee Andorraa, Monacoa, San Marinoa ja Vatikaania.

Näistä maista saavuttaessa ei ole matkustusrajoituksia. 

Muista kuitenkin, että tartuntatautilain mukaiset velvoitteet koskevat kaikkia Suomeen saapuvia. Siksi sinun pitää tutustua terveysviranomaisten ohjeisiin, riippumatta siitä mistä maasta olet Suomeen saapumassa. Tutustu terveysturvallisuusohjeisiin THL:n verkkosivuilla.
 

3.   Suomeen saapuminen EU- ja Schengen alueen ulkopuolelta ilman täyttä covid-19-rokotussarjaa

Tämä kappale koskee henkilöitä, jotka saapuvat Suomeen muualta kuin EU- ja Schengen-alueelta, eivätkä ole saaneet täyttä covid-19-rokotussarjaa.

Alla on esitelty kaksi kategoriaa – saapuminen maista ja alueilta joiden osalta rajaliikenne on normalisoitunut (3.1.), sekä saapuminen maista ja alueilta joiden kohdalla maahantulorajoitukset ovat edelleen voimassa (3.2). Aloita selvittämällä kumpaan kategoriaan sinun matkasi lukeutuu.
Lisäksi:

 • EU- ja Schengen-maiden kansalaisille ja pysyvästi näissä maissa asuville sallitaan maahantulo rajoituksitta myös, mikäli henkilöllä on esittää todistus alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19-taudista.
 • Edellä mainitun todistuksen esittävän henkilön mukana voi Suomeen saapua hänen matkaseurueessaan matkustava alaikäinen lapsi. Alaikäisen lapsen terveysturvallisuustoimet määräytyvät voimassaolevan terveysturvallisuusohjeen mukaan.

 
3.1   Saapuminen maista ja alueilta, joiden kohdalla rajaliikenne on normalisoitunut

Valtioneuvoston päätöksellä rajaliikenne on normalisoitu tietyistä maista ja alueista. Nämä ovat Argentiina, Australia, Bahrain, Chile, Etelä-Korea, Hongkong, Indonesia, Jordania, Kanada, Kolumbia, Kuwait, Macao, Peru, Qatar, Ruanda, Saudi-Arabia, Taiwan, Uruguay, Uusi-Seelanti ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat.

Näiden maiden ja alueiden kansalaisille ja pysyville asukkaille ei ole matkustusrajoituksia, jos he saapuvat Suomeen suoralla lennolla lähtömaasta.

Muista kuitenkin, että tartuntatautilain mukaiset velvoitteet koskevat kaikkia Suomeen saapuvia. Siksi sinun pitää tutustua terveysviranomaisten ohjeisiin, riippumatta siitä mistä maasta olet Suomeen saapumassa. Tutustu terveysturvallisuusohjeisiin THL:n verkkosivuilla.
 

3.2   Saapuminen maista ja alueilta, joihin sovelletaan matkustusrajoituksia

Tämä kappale koskee kaikkia maita ja alueita, joita ei yllä olevissa kappaleissa ole lueteltu. Tähän kappaleeseen kuuluu esimerkiksi maahantulo Venäjältä, Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Yhdysvalloista ja Turkista.

Täyden hyväksytyn rokotussarjan saaneet ihmiset saavat matkustaa Suomeen kaikista maista (pois lukien Botswana, Eswatini, Etelä-Afrikka, Lesotho, Mosambik, Namibia, Zimbabwe). Viimeisestä rokotusannoksesta on täytynyt kulua aikaa vähintään 7 vuorokautta. Tarkista THL:n sivuilta, mitkä rokotussarjat ovat Suomessa hyväksyttyjä, ja millaisen todistuksen tarvitset.

Täyteen rokotussarjaan rinnastetaan sairastettu covid-19 tauti ja yksi hyväksytty covid-19 rokote. Tämä tulee esittää yhdellä todistuksella. Tarkista THL:n sivuilta, mitkä rokotussarjat ovat Suomessa hyväksyttyjä, ja millaisen todistuksen tarvitset.

Matkustaja, joka on oleskellut viimeisen 14 vuorokauden aikana Botswanassa, Eswatinissa, Etelä-Afrikassa, Lesothossa, Mosambikissa, Namibiassa tai Zimbabwessa, voi tulla Suomeen vain silloin, jos hänellä on siihen jokin alla olevassa listassa määritetyistä syistä saapua Suomeen.

Mikäli matkustajalla ei ole täyttä rokotussarjaa, tulee hänellä tulee olla jokin alla olevassa listassa määritetyistä syistä saapua Suomeen.

Syyn välttämättömyys arvioidaan aina tapauskohtaisesti rajatarkastuksessa, jonka tekee rajatarkastusviranomainen.

Paluu Suomeen

 • Suomen kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
 •  Suomessa asuvat EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
 • oleskeluluvalla Suomessa oleskelevat kolmannen maan kansalaiset
 • Suomessa asuvat erosopimuksen piirissä olevat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä

Paluu muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta

 • muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
 • oleskeluluvalla toisessa EU- tai Schengen-valtiossa asuvat kolmannen maan kansalaiset
 • toisessa EU- tai Schengen-valtiossa  asuvat erosopimuksen piirissä olevat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä

Välttämätön syy

 • yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä 
 •  terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö (mukaan lukien ensihoito), vanhustenhuollon ammattihenkilöstö työtehtävissään, sekä viranomaiset välttämättömissä virkatehtävissä
 • kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö työtehtävissään
 • diplomaatit, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstö, sotilashenkilöstö ja avustusjärjestöjen henkilöstö työtehtävissään
 • kansainvälisiin neuvotteluihin osallistuvat valtioiden edustajat ja kansainvälisten järjestöjen työhön osallistuvat henkilöt
 • Suomen oleskeluluvalla matkustavat henkilöt
 • kansainvälistä suojelua tarvitsevat tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavat henkilöt
 • pakottavat perheasiat tai muut pakottavat henkilökohtaiset syyt
 • muu välttämätön ja perusteltu syy, esimerkiksi ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajat, säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku lentoasemalla, ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsenen maahan saapuminen, luonnontuotteiden kerääminen aiesopimukseen sitoutuneiden yritysten kutsuun perustuen, kiinteistö, asunto tai vapaa-ajan asunto Suomessa.

Erityisryhmät (esim. kulttuurin, urheilun, elinkeinoelämän edustajat)

 • katso alta täsmentävät tulkintaohjeet

Muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvilla muilla kuin Suomen kansalaisilla ei ole lentoliikennettä lukuun ottamatta oikeutta palata Suomen kautta asuinmaahansa, jos kauttakulku liittyy vapaa-ajanmatkustukseen.

Diplomaattien lisäksi maahantulo sallitaan myös virkamatka- tai virkapassin haltijoille työtehtävissään.