Ohjeet rajanylitykseen koronapandemian aikana 26.7.2021 alkaen

Rajavartiolaitoksen ohjeistus matkustajille maahantuloa koskien.

Tällä valtioneuvoston päätöksen mukaisella Rajavartiolaitoksen ohjeistuksella annetaan tietoa maahantuloon kohdistuvista muutoksista 26.7.2021 lukien. Päätökset ovat voimassa 22.8.2021 saakka.

Rajavartiolaitoksen ohjeistuksessa matkustajille koskien maahantuloa koronapandemian aikana käytetään termejä:

 • Normalisoitunut rajaliikenne
 • Rajoitusluokka 1
 • Rajoitusluokka 2.

Maakohtaisen luokittelun avulla helpotetaan ohjeistuksen luettavuutta ja ymmärrettävyyttä kansalaisille. Rajoitusluokat kuvastavat sitä, mitkä rajaliikenteen rajoitukset ja maahantulon edellytykset koskevat kustakin maasta Suomeen saapuvia matkustajia tai maiden asukkaita. Ohjeistus perustuu valtioneuvoston kulloinkin tekemiin rajaliikennepäätöksiin.

Terveysturvallisuusohjeistus (koskien muun muassa koronatestejä ja -todistuksia sekä suosituksia välttää kontakteja)

Maahan saapuvia henkilöitä koskevat maahantulon rajoitusten lisäksi tartuntatautilain mukaiset velvoitteet ja terveysviranomaisten ohjeet.

Rokotustodistuksilla tai todistuksilla sairastetusta taudista on vaikutusta myös maahan saavuttaessa sovellettaviin terveysturvallisuustoimiin. Terveysviranomaiset arvioivat todistukset osana rajoilla toteutettavia terveysturvallisuustoimenpiteitä.  

Näistä terveysturvallisuustoimista ja Suomeen saapuvien matkustajien terveysturvallisuusohjeista (mm. suositukset välttää kontakteja ja edellä mainitut todistukset) vastaa ja ohjeistaa Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos (THL). Katso ajantasaiset matkustamiseen liittyvät terveysturvallisuuden suositukset THL:n ohjeistuksesta: 

Ohjeet Suomeen saapuville matkustajille ja työntekijöille

Kuvalinkki THL:n verkkosivuille. Terveysturvallisuusohjeita koskien matkustamista koronapandemian aikana.

On suositeltavaa kirjautua Finentry-palveluun ennen maahantuloa: Etusivu - Finentry. Lapin sairaanhoitopiirin alueella vastaava palvelu on Laplandentry

1. Yleinen

Perustuslain 9 §:n mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan, ja samoin jokaisella on oikeus lähteä Suomesta. Oikeuteen lähteä maasta voidaan kuitenkin lailla säätää välttämättömiä rajoituksia oikeudenkäynnin tai rangaistuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi taikka maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen turvaamiseksi.

Jokaisen Suomesta toiseen valtioon matkustavan tulee itse tarkistaa, mitkä ovat maahantulon rajoitukset ja edellytykset kohdemaassa. Kohdemailla voi olla voimassa omia rajoituksiaan ja edellytyksiään matkailijoille.

Sisärajaliikenteellä eli sisärajan ylittävällä liikenteellä tarkoitetaan Suomen ja toisen Schengen-alueeseen kuuluvan valtion rajan ylittävää liikennettä. Schengen-maita ovat EU:n jäsenmaista Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro sekä EU:n ulkopuolisista maista Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi.

Ulkorajaliikenteellä eli ulkorajan ylittävällä liikenteellä tarkoitetaan Suomen ja Schengen-alueeseen kuulumattoman valtion välistä liikennettä. Rajanylityksessä Suomen ja toisen valtion välisessä liikenteessä sovelletaan ulkorajan rajanylitystä koskevaa ohjeistusta, mikäli toinen valtio ei kuulu Schengen-alueeseen. Tämä koskee myös Schengen-alueeseen kuulumattomia EU:n jäsenmaita. EU:n jäsenmaista Schengen-alueeseen eivät kuulu Bulgaria, Irlanti, Kroatia, Kypros eikä Romania. 

2. Normalisoitunut rajaliikenne

Tämä kappale koskee:

 • Kaikkea sisärajaliikennettä, eli Schengen-maita. Näitä ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro, Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi. 
 • EU-maita jotka eivät kuulu Schengen-alueeseen. Näitä ovat Bulgaria, Irlanti, Kroatia, Kypros ja  Romania. 
 • Ulkorajaliikennettä seuraavista Euroopan maista: Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikaani.
 • Suomen ja Azerbaidžanin, Albanian, Australian, Bosnia ja Hertsegovinan, Brunein, Etelä-Korean, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Kosovon, Macaon, Moldovan, Pohjois-Makedonian, Serbian, Singaporen, Taiwanin ja Uuden-Seelannin välistä ulkorajaliikennettä näiden maiden ja alueiden asukkaiden osalta (vain suorat lennot).

2.1 Sisärajaliikenne rajoituksitta 

Sisärajavalvonta on päättynyt 26.7.2021. Maahan saapuvia henkilöitä koskevat kuitenkin edelleen maahantulon tartuntatautilain mukaiset velvoitteet ja terveysviranomaisten ohjeet. Ohjeet Suomeen saapuville matkustajille ja työntekijöille

Schengen-maiden välinen huvialusliikenne on rajavalvonnan näkökulmasta rajoituksetta mahdollista. Huviveneillä ei ole velvollisuutta saapua rajatarkastukseen. Merialueen lisäksi huviveneellä on mahdollista saapua maahan myös Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä rajavesistöillä. 

2.2 Ulkorajaliikenne rajoituksitta

Suomen ja Schengeniin kuulumattomien EU-maiden välinen liikenne on rajoituksissa sallittua. Näitä maita ovat Bulgaria, Irlanti, Kroatia, Kypros eikä Romania. Lisäksi liikenne Suomen ja Andorran, Monacon, San Marinon ja Vatikaanin on rajoituksitta sallittua.

Azerbaidžanin, Albanian, Australian, Bosnia ja Hertsegovinan, Brunein, Etelä-Korean, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Kosovon, Macaon, Moldovan, Pohjois-Makedonian, Serbian, Singaporen, Taiwanin ja Uuden-Seelannin asukkaiden maahantulo Suomeen on rajoituksitta sallittua kyseisestä maasta tai alueesta saapuvassa liikenteessä huomioiden kuitenkin ulkomaalaisen maahantuloa koskevat säännökset.

Edellä mainittujen maiden passeilla matkustavien voidaan lähtökohtaisesti olettaa asuvan kyseisessä maassa tai alueella. Rajatarkastuksessa voidaan myös tarvittaessa esittää kysymyksiä asuinmaan tai alueen selvittämiseksi. Lähtökohtaisesti luotetaan matkustajan omaan ilmoitukseen asuinmaasta tai alueesta. Asumisen voi tarvittaessa vahvistaa esittämällä esimerkiksi kyseisen kolmannen valtion tai alueen myöntämän henkilöllisyystodistuksen tai ajokortin taikka muun asumista osoittavan asiakirjan. Lisäksi kyseisten maiden oleskelu- ja työluvat osoittavat asumisen maassa tai alueella. Asumisen tällaisessa maassa tai alueella voi osoittaa myös muulla virallisella asiakirjalla, joka vahvistaa asumisen kyseisessä maassa tai alueella.

Maahantulo Suomeen näistä maista muiden kuin näissä maissa tai alueilla asuvien henkilöiden osalta sallitaan samoin rajoituksin kuin rajoitusluokassa 2.

2.3 Hyväksytyn covid-19 -rokotussarjan saaneiden ja covid-19-taudin sairastaneiden maahantulo 

Vaikka liikenne yllä luetelluista maista ja alueista on rajoituksitta sallittua, maahan saapuvia henkilöitä koskevat edelleen maahantulon tartuntatautilain mukaiset velvoitteet ja terveysviranomaisten ohjeet. Nämä ohjeet voit lukea THL:n verkkosivuilta. Ohjeet Suomeen saapuville matkustajille ja työntekijöille

Suomeen voivat saapua muun muassa henkilöt, joilla on esittää todistus saadusta ja hyväksyttävästä covid-19-rokotussarjasta ennen Suomeen saapumista. Viimeisestä rokotusannoksesta on täytynyt kulua aikaa vähintään 14 vuorokautta. Suomen hyväksymät rokotteet voit tarkistaa THL:n verkkosivuilta: Mitkä rokotevalmisteet hyväksytään maahantulopisteillä? - Infektiotaudit ja rokotukset - THL

Maahantulon yhteydessä esitettävästä todistuksesta tulee käydä ilmi rokotetun tai covid-19-taudin sairastaneen henkilön nimi ja syntymäaika, annettu rokote, kunkin rokotesarjaan kuuluvan saadun annoksen päivämäärä, todistuksen antopaikka ja päiväys sekä todistuksen antajan allekirjoitus ja leima tai muu vastaava vahvistus. Esitettävän todistuksen tulee olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen. Saamelaisten kotiseutualueella esitetty todistus voi olla myös saamenkielinen. Todistukseksi käy myös oikeaksi todistettu käännös. Todistus voi olla myös EU:n digitaalinen covid-todistus.

Lisäksi:

 • EU- ja Schengen-valtioissa asuvat, joilla on esittää edellä mainittu todistus, voivat saapua rajoituksitta Suomeen myös ulkorajan kautta.
 • Edellä mainitun todistuksen esittävän henkilön mukana voi saapua maahan hänen pysyvästi huollettavana oleva alaikäinen lapsi. Alaikäisen lapsen terveysturvallisuustoimet määräytyvät voimassaolevan terveysturvallisuusohjeen mukaan.
 • Edellä lueteltujen ehtojen lisäksi sallitaan maahantulo rajoituksitta EU- ja Schengen-maiden kansalaisille ja asukkaille, jotka ovat sairastaneet covid-19-taudin alle kuusi kuukautta sitten. 
   

3. Rajoitusluokka 1

Sisärajavalvonnan päättymisen seurauksena Rajoitusluokka 1 ei ole enää käytössä. Tähän rajoitusluokkaan kuuluneiden maiden osalta rajaliikenne on normalisoitunut.

Vaikka rajaliikenne näiden maiden osalta on normalisoitunut, maahan saapuvia henkilöitä koskevat edelleen maahantulon tartuntatautilain mukaiset velvoitteet ja terveysviranomaisten ohjeet. Nämä ohjeet voit lukea THL:n verkkosivuilta. Ohjeet Suomeen saapuville matkustajille ja työntekijöille

 

4. Rajoitusluokka 2

Rajoitusluokka 2 koskee kaikkea sitä ulkorajaliikennettä, jonka osalta rajaliikenne ei ole vielä normalisoitunut (kappale 2). Tähän luokkaan kuuluu esimerkiksi maahantulo Venäjältä, Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Yhdysvalloista ja Turkista. Nämä rajoitukset ovat voimassa 22.8.2021 saakka.

4.1 Sallittu liikenne rajoitusluokassa 2

 • Hyväksytty covid-19-rokotussarja
 • Sairastettu covid-19-tauti
  • Suomeen voivat saapua EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset ja EU- tai Schengen-valtioissa asuvat, jos heillä on esittää hyväksyttävä todistus alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19-taudista. 
 • Paluu Suomeen
  • Suomen kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
  • Suomessa asuvat EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
  • oleskeluluvalla Suomessa oleskelevat kolmannen maan kansalaiset
  • Suomessa asuvat erosopimuksen piirissä olevat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
 • Paluu muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta
  • muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
  • oleskeluluvalla toisessa EU- tai Schengen-valtiossa asuvat kolmannen maan kansalaiset
  • toisessa EU- tai Schengen-valtiossa  asuvat erosopimuksen piirissä olevat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
 • Välttämätön syy
  • yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä 
  • terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö (mukaan lukien ensihoito), vanhustenhuollon ammattihenkilöstö työtehtävissään, sekä viranomaiset välttämättömissä virkatehtävissä
  • kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö työtehtävissään
  • diplomaatit, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstö, sotilashenkilöstö ja avustusjärjestöjen henkilöstö työtehtävissään
  • kansainvälisiin neuvotteluihin osallistuvat valtioiden edustajat ja kansainvälisten järjestöjen työhön osallistuvat henkilöt
  • Suomen oleskeluluvalla matkustavat henkilöt
  • kansainvälistä suojelua tarvitsevat tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavat henkilöt
  • pakottavat perheasiat tai muut pakottavat henkilökohtaiset syyt
  • muu välttämätön ja perusteltu syy, esimerkiksi ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajat, säännöllisen reittiliikenteen kauttakulku lentoasemalla, ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsenen maahan saapuminen, luonnontuotteiden kerääminen aiesopimukseen sitoutuneiden yritysten kutsuun perustuen, kiinteistö, asunto tai vapaa-ajan asunto Suomessa.
 • Erityisryhmät (esim. kulttuurin, urheilun, elinkeinoelämän edustajat)

Välttämätön syy arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksessa saadun selvityksen perusteella.

Diplomaattien lisäksi maahantulo sallitaan myös virkamatka- tai virkapassin haltijoille työtehtävissään.

Vartiuksen, Niiralan, Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikkojen aukioloa on rajoitettu. Vartiuksen rajanylityspaikka on avoinna henkilöliikenteelle klo 8.00-19.00, Niiralan rajanylityspaikka on avoinna henkilöliikenteelle klo 9.00-20.00 ja Nuijamaan sekä Vaalimaan rajanylityspaikat ovat avoinna henkilöliikenteelle klo 7.00-21.30. Imatran rajanylityspaikka on suljettu henkilöliikenteeltä. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske tavaraliikennettä eivätkä henkilöitä, joilla on välttämätön ja kiireellinen tarve rajan ylittämiseen aukioloaikojen ulkopuolella.

Risteilyalusten satamakäynti on sallittua ilman matkustajien maissa käyntiä. Kuitenkin 26.7.2021 alkaen matkustajien maissakäynti sallitaan toisesta EU- tai Schengen valtion satamasta saapuvassa risteilyalusliikenteessä tietyin edellytyksin.

Muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvilla muilla kuin Suomen kansalaisilla ei ole lentoliikennettä lukuun ottamatta oikeutta palata Suomen kautta asuinmaahansa, jos kauttakulku liittyy vapaa-ajanmatkustukseen.

Katso täsmentäviä tulkintaohjeita kappaleesta 5.