Hyppää sisältöön

Rajavartiolaitos on ottanut käyttöön uuden meripelastuksen tietojärjestelmän

Julkaisuajankohta 17.5.2022 17.51
Tiedote
Merivartija meripelastuksen johtokeskuksessa tarkkailemassa näyttöjä

Rajavartiolaitos on ottanut 16.5.2022 operatiiviseen käyttöön, meripelastuksen johtamisen tueksi, uuden Meripelastuksen tietojärjestelmän (”MEPE”).

​Järjestelmä korvaa yli 20 vuotta käytössä olleen aikaisemman meripelastussovelluksen. Nyt käyttöönotettu meripelastuksen tietojärjestelmä on toiminnallisuuksiltaan merkittävästi edeltäjäänsä monipuolisempi.

Uuden järjestelmän määrittely aloitettiin vuoden 2016 alussa. Hankintasopimus järjestelmän toimittamisesta allekirjoitettiin kesän alussa 2018. Järjestelmän on toimittanut TietoEvry Oy. Järjestelmä on kehitetty Rajavartiolaitoksen tarpeiden ja vaatimusten pohjalta eikä näin ollen perustu valmistuotteeseen. Järjestelmän kehitystyössä on huomioitu yli kaksi vuosikymmentä käytössä olleesta tietojärjestelmästä saadut kokemukset ja nykyteknologian mahdollisuudet meripelastuksen johtamisen tukemiseen.   

Uusi järjestelmä tuo runsaasti uusia toiminnallisuuksia meripelastuksen johtokeskusten (MRCC Turku, MRSC Helsinki) käyttöön. Tietojärjestelmä on rakennettu hyödyntämään laajalti eri viranomaisrekistereiden ja -palveluiden tietoa ja auttamaan meripelastuksen johtokeskusten päivystyshenkilöstöä meripelastustapahtumaan liittyvässä tiedonkeräyksessä ja johtamisessa. Uudessa MEPE -tietojärjestelmässä on yli 20 rajapintaa; julkisista rajapinnoista aina luottamuksellista tietoa sisältäviin räätälöityihin viranomaisrajapintoihin. Niinpä esimerkiksi hädässä olijoiden matkapuhelinpaikannukset ja liittymätietojen saaminen sekä onnettomuusalusta koskevien rekisteritietojen saaminen helpottuvat uuden järjestelmän myötä. Myös onnettomuuspaikan säätiedot välittyvät järjestelmän avulla Ilmatieteen laitoksen palveluiden kautta järjestelmäkäyttäjille.

Uusien rekisteriliitosten lisäksi myös hätäilmoituksen käsittely on muuttunut. Meripelastuksen johtokeskuksen operaattorin ja meripelastusjohtajan avuksi on rakennettu erilliset hätäilmoituksen riskiarviopolut, joiden avulla pyritään tukemaan päivystäjiä systemaattisessa tiedon keräämisessä.

Hätäilmoituksen tietoja kirjattaessa järjestelmää muodostaa hälytettäville yksiköille helposti välitettävän hälytysviestin. Järjestelmä esittää myös käytettävien yksiköiden kirjatut lähtöviiveet ja arvioidun siirtymäajan onnettomuuspaikalle. Nämä toiminnallisuudet auttavat meripelastusjohtajaa ja operaattoria valitsemaan lähimmät tarkoituksenmukaiset yksiköt tehtäviin. 

Myös evakuoitavien seurantaan ja etsinnän suunnitteluun on käytössä täysin uudistetut työkalut.

Järjestelmän kehittäminen jatkuu käyttöönoton jälkeenkin. Lisätoiminnallisuksia on tarkoitus saada käyttöön kesäkauden 2022 jälkeen.

 


Katso meripelastuksen tietojärjestelmän esittelyvideo. Löydät sen myös hakusanoilla "uusi meripelastuksen tietojärjestelmä". Meripelastusjärjestelmästä lyhyesti

  • Rajavartiolaitos vastaa meripelastuksen johtamisesta Suomessa
  • Rajavartiolaitos ylläpitää Turussa ja Helsingissä meripelastuksen johtokeskuksia, joista kaikki Suomen meripelastusvastuualueella tapahtuneet meripelastustapahtumat johdetaan
  • korvaa yli 20 vuotta käytössä olleen RVT MEPE -sovelluksen
  • itsenäinen Rajavartiolaitoksen omistama tietojärjestelmä
  • hanke käynnistetty joulukuussa 2015
  • järjestelmä tilattu toukokuussa 2018 Tieto Finland Oy:ltä (nyk. TietoEvry Oyj)
  • otettu operatiiviseen käyttöön 16.5.2022
  • kokonaisuus sisältää työasemaversion (client) sekä kaksi erillistä WEB-sovellusta
  • järjestelmä kehitetty ensisijaisesti meripelastuksen johtokeskusten käyttöön
  • muille viranomaiskäyttäjille voidaan myöntää käyttöoikeuksia, jotka mahdollistavat tilannekuvan seuraamisen.

 


Lisätietoja antaa Rajavartiolaitoksen esikunnasta meripelastuksen tietojärjestelmän hankepäällikkö Petteri Leppänen, puh. 02954 21157.