Hyppää sisältöön

Kainuun rajavartioston maaliskuun 2022 kuukausitiedote

Julkaisuajankohta 6.4.2022 9.11
Tiedote

Rajatilanne säilyi maaliskuun aikana Kainuussa ja Koillismaalla vakaana, eikä rajaturvallisuustilanteessa ole tapahtunut muutoksia.

Rajavartiosto tukee Kainuun ja Kuusamon terveysviranomaisia tartuntatautilain mukaisten terveystarkastusten toimeenpanossa rajanylityspaikoilla terveysviranomaisten pyyntöjen mukaisesti. Rajanylitysliikenne jatkui edelleen vähäisenä. 

Rajaliikenne

Kainuun rajavartioston valvomien ulkorajanylityspaikkojen kautta matkusti maaliskuussa rajaliikenteen rajoituksista johtuen 6 265 (2019/03: 36 445) henkilöä, mikä oli noin 83 % vähemmän kuin vuoden 2019 maaliskuussa. Rajanylittäjistä matkusti Vartiuksen rajanylityspaikan kautta 6 060 (2019/03: 31 753) ja Kuusamon rajanylityspaikan kautta 205 (2019/03: 4 692). Henkilöliikenteessä oli hieman kasvua helmikuuhun 2022 verrattuna, raskaassa liikenteessä puolestaan vähäistä laskua.

Ulkorajaliikenteen rajoitukset ovat voimassa ja Vartiuksen rajanylityspaikan aukiolo henkilöliikenteelle on toistaiseksi rajoitettua. Vartiuksen rajanylityspaikka on avoinna päivittäin henkilöliikenteelle kello 8.00 – 19.00 välisenä aikana. Aukioloajan rajoitus ei koske tavaraliikennettä eikä henkilöitä, joilla on välttämätön ja kiireellinen tarve rajan ylittämiseen rajoitetun aukioloajan ulkopuolella.

Kuusamon Kortesalmella sijaitseva Kuusamon rajanylityspaikka on auki ajalla 9.4.-31.5.2022 seuraavasti: 
• maanantaista perjantaihin klo 09.00-16.00 Suomen ja Venäjän aikaa 
• rajanylityspaikka on suljettu lauantaisin ja sunnuntaisin

Rajavartiosto tuki Kainuun SOTE:a terveystarkastusten toimeenpanossa Vartiuksen rajanylityspaikalla. Kuusamon rajanylityspaikalta henkilöliikenteen matkustajat ohjattiin koronatestiin Kuusamon terveyskeskukseen.

Rikkomuksia ja rikoksia

Maaliskuun aikana Kainuun rajavartioston alueella ei paljastunut rikoksia tai rikkomuksia.

Harvaan asutun alueen turvallisuustehtävät

Kainuun rajavartiosto osallistui maaliskuun aikana neljään harvaan asutun alueen turvallisuustehtävään. Tehtävät liittyivät tieliikenneonnettomuuden avustustehtäviin sekä ensivastetehtäviin.

Maastoliikennevalvontaa toteutettiin maaliskuussa yhteistoiminnassa muiden viranomaisten kanssa. Valvonnassa saatujen havaintojen perusteella asiat olivat pääsääntöisesti hyvällä mallilla ja liikkuminen säädösten mukaista. Huomautuksia annettiin mm. moottorikelkalla tiellä ajamisesta, lapsen kuljettamisesta kuljettajan ja moottorikelkan tangon välissä sekä moottorikelkan hätäkatkaisimen käyttämättä jättämisestä.