Hoppa till innehåll

Vecka 21 vid Finska vikens sjöbevakningssektion

Utgivningsdatum 29.5.2023 16.00 | Publicerad på svenska 30.5.2023 kl. 15.14
Pressmeddelande
Bild av Gränsbevakningsväsendets tält på evenemanget Turvallisuuspäivä 2023. På bilden finns människor framför ett tält och bredvid står Gränsbevakningsväsendets patrullbil.

Båttrafiken på havet är lugn för årstiden.

Gränskontroller och kontroller i anslutning till bestämmelserna i utlänningslagen

I trafiken över de yttre gränserna vid Helsingfors-Vanda flygplats vecka 21 utfördes 67 891 gränskontroller (vecka 20: 63 767) och 540 granskningar i anslutning till bestämmelserna om utlänningar (vecka 20: 533). 

Med övervakning av utlänningar avses övervakning av att utlänningslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt bekämpning av olaglig vistelse i landet.

Under vecka 21 utförde Hamnens gränskontrollenhet gränskontroller i kryssningsfartygstrafiken samt övervakning av frakthamnar och utlänningar inom sitt verksamhetsområde. Till Helsingfors hamnar kom fyra kryssningsfartyg. I samband med dessa utfördes sammanlagt 75 gränskontroller. I anslutning till övervakningen av utlänningar i Helsingfors hamn gjordes 162 granskningar (vecka 20: 104). Under granskningarna påträffades tre efterlysta personer.

Med gränskontroller avses kontroller för att upprätthålla gränssäkerheten som görs när en person passerar gränsen eller har för avsikt att göra det, och som gäller personen och dennes föremål och fordon, samt hörande av personen.

Utlänningsärenden som behandlats vid sjöbevakningssektionen

Vecka 21 avvisade sjöbevakningssektionen fyra personer vid Helsingfors-Vanda flygplats och i Helsingfors hamnar. 15 asylansökningar och 12 ansökningar om tillfälligt skydd togs emot.

Med nekad inresa avses i utlänningslagen att en tredjelandsmedborgares inresa hindras vid den yttre gränsen på det sätt som föreskrivs i kodexen om Schengengränserna.

Tillfälligt skydd är avsett för personer som flyr kriget i Ukraina. Genom att bevilja tillfälligt skydd kan man ge en begränsad grupp skydd i en process som är snabb och enklare än asylförfarandet.

Sjöbevakningssektionen inledde 11 nya förundersökningar

Under vecka 21 inleddes 11 nya förundersökningar vid sjöbevakningssektionen (vecka 20: 17). I de förundersökningar som brottsbekämpningsenheten inledde var brottsbenämningarna bland annat riksgränsbrott, fylleri i sjötrafik och tredska mot en gränsbevakningsman.

Förundersökning är ett förfarande med vilket myndigheten utreder omständigheterna kring en händelse som misstänks vara ett brott. En förundersökning inleds om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts (s.k. skäl att misstänka-tröskeln). I brott som faller under allmänt åtal inleds förundersökning oberoende av offrets vilja och i målsägandebrott beroende på offrets vilja om offret yrkar på straff för den misstänkte.

Uppdrag på havet

I ljuset av uppdragen var vecka 21 lugnare än tidigare veckor och båttrafiken var anmärkningsvärt liten med tanke på årstiden. Den ringa båttrafiken berodde förmodligen på den kyliga luften och det blåsiga vädret till havs. Under veckan utfördes sammanlagt 18 (vecka 20: 23) sjöräddnings- och biståndsuppdrag samt fyra (vecka 20: 5) andra myndigheters uppdrag som sjöbevakningssektionen deltog i. 

Sjöräddning innebär att trygga och rädda människoliv i nöd och kritiska lägen på havsområdet. Sjöräddningen omfattar många slags uppgifter, till exempel att rädda människor som råkat i sjönöd, förebygga olyckor, spana efter försvunna personer, läkarkonsultation och primärvårdsuppgifter inom sjöräddningen i havs- och skärgårdsområdena.

Gränsbevakningsväsendet är den ledande sjöräddningsmyndigheten i Finland. Vi ansvarar för att ordna sjöräddningstjänsten. Uppdragen leds av sjöräddningens ledningscentraler i Helsingfors (Finska vikens sjöbevakningssektion) och Åbo (Västra Finlands sjöbevakningssektion).

Övriga uppdrag

Från flera olika enheter vid Finska vikens sjöbevakningssektion deltog man i försvarets övningar. 

Dessutom deltog sjöbevakningssektionen på fredagen och lördagen i evenemanget Turvallisuuspäivä 2023 på Järnvägstorget i Helsingfors. 

Raja – pressmeddelande